צילום: אתי דור עומס תנועה קל בשדרות ההסתדרות הבוקר באזור קניון לב המפרץ לבאים מכיוון הקריות. בהמשך הדרך אין עומסי תנועה.

בכיוון ההפוך, לבאים מחיפה, התנועה זורמת לכל אורך הדרך.