צילום: גיל נחושתן בהנהלת עיריית קרית ביאליק בוחנים את האפשרות להעביר את משרדי העירייה הממוקמים במבנה שברחוב ירושלים הקיים עוד מתקופת המנדט לבית ביטמן שבמרכז סביניה. הסיבה: המבנה הנוכחי צפוף, מיושן ואינו מאפשר לרכז את כל מחלקות העירייה במקום אחד.

הנושא עלה לדיון במועצה בעקבות הצעה לסדר של יוסי דואק לבנות היכל עירייה חדש שיכלול בין היתר מקלחות, שירותים וחדר מנוחה בלשכת ראש העיר.

בדיון שררה הסכמה, כי שיש לבצע שינוי במקום מושבו הקבוע של בניין העירייה, בעיקר בשל העובדה שהוא צפוף, מיושן, לא נגיש לנכים ואיננו מאכלס מחלקות עירוניות שונות מפאת מצוקת המקום.

יחד עם זאת, היה מי שחלק על הרעיון שיש לבנות היכל חדש בטענה, כי בתקופת מיתון יהיה זה ראוותני ולא נכון לבצע מהלך שכזה.

"מהנדס העיר הונחה כבר לפני כחודש לבדוק את האפשרות להשמיש את בית ביטמן", הסביר סגן ראש העיר, יוסי אזריאל.

עוד הוא אמר, כי מאחר שמדובר במבנה השייך לעירייה, העלויות שיהיו לעירייה יסתכמו בשיפוץ המקום והשמשתו. לבסוף סוכם, כי הוועדה הטכנית תדון באופציות השונות.

יצוין, כי בית ביטמן הממוקם במרכז סביניה כולל אולם רחב וגדול שבמרבית מהזמן איננו נמצא בשימוש למעט כשיש בחירות לכנסת. ביום הבחירות משמש המקום כמרכזה של ועדת הבחירות ואליו מתנקזות כל הקלפיות מהערים הסמוכות.