צילום: גיל נחושתן עיריית קרית ביאליק הודיעה כי היא חוזרת בה מפיטוריו של יו"ר ועד העובדים יוסי ברבי בעקבות פגמים לכאורה שנפלו בהליך הפיטורים שלו. בנוסף, הודיעה העירייה כי סיכום הישיבה מ-29.12.08 בה הועלו פרטי תוכנית ההתייעלות בסדר גודל של 4.5 מיליון שקל, מבוטל.

"קיבלתי בשמחה את ההודעה של העירייה שהם מכירים בטעויותיהם", אמר ברבי. "אשוב לתפקידיי כיו"ר הוועד וכמנהל. אני שמח שהמאבק שניהלנו אני וחברותיי לוועד, יחד עם ההסתדרות החדשה, יטיב עם העובדים בצורה של ביטול הקיצוצים הרחבים בסדר גודל של 4.5 מיליון שקל אשר הוטלו עליהם. אני קורא לעירייה, באם יש צורך, לנהל מו"מ הוגן עם הוועד בראשותי".

מנגד אמרו בעירייה: "איננו חוזרים בנו מהממצאים החמורים שהוצגו בפני ברבי בשימוע ובפני ועדת הפיטורים. העירייה תפעל לתקן את הפגמים הטכניים שנפלו כקבוע בחוקת העבודה של עובדי הרשויות המקומיות". בנוגע לתוכנית ההתייעלות נמסר, כי העירייה תנהל מו"מ מול ההסתדרות הלאומית.

השבוע נודע, כי יותר משני שליש מהעובדים חתמו על טפסי מעבר מההסתדרות החדשה להסתדרות העובדים הלאומית. מנהל מחלקת הספורט, יונה סופר, אשר שימש עד לאחרונה כיו"ר הוועד מטעם ההסתדרות הכללית והודח על ידה, הצהיר כי עתה, משהעובדים עברו להסתדרות הלאומית, היא הוכרזה כאירגון היציג הבלעדי של עובדי העירייה ואילו הוא מכהן כיו"ר הוועד.

הצהרתו של סופר נתמכה בהודעה שקיבל ראש העיר, אלי דוקורסקי, מסמנכ"ל האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הלאומית, עו"ד בטי מצר לוי שלפיה בהתאם לרישומים המצויים בידיהם, הסתדרות העובדים הלאומית הינה אירגון העובדים היציג בקרב עובדי העירייה החל מ-1.3.09.