צילום: גיל נחושתן מלחמת יחסי ציבור בין בתי זיקוק למשרד להגנת הסביבה? לאחר שהמשרד פירסם הודעה לעיתונות על כך שלנציגי בז"ן וגדיב נערך שימוע בגין הפרות נרחבות של הצווים האישיים בנושא זיהום אוויר ופורטו החריגות שביצעו המפעלים, התגובה לא איחרה לבוא.

בבז"ן שלחו הודעה נגדית בה נטען: "הפכנו ל'שק חבטות' תקשורתי ובכוונתנו לבחון את כל האפשרויות העומדות לפנינו על מנת להגן על שמנו הטוב ופעילותנו המקצועית. מדובר ב'לינץ' ציבורי ותקשורתי, היות שככל שאנו מגבירים את מאמצנו והשקעותינו הכספיות, תוך תיאום עם המשרד, כך גוברת ההתנפלות על החברה".

במשרד טענו, כי השימוע שנערך בפני מנהל המחוז במשרד, רוברט ראובן, נערך לאור חריגות שביצעו המפעלים מערכי פליטה מרביים של מזהמים לאוויר, אי יישום תוכנית לגילוי ותיקון דליפות של פליטות לא מוקדיות מציוד לפי נוהל המשרד וכן יישום הטכניקה המיטבית הזמינה למניעת פליטות לא מוקדיות מהמפעלים.

בפרוטוקול השימוע של בז"ן נטען, כי המפעל הינו אחד התורמים הגדולים לאיכות האוויר הירודה באזור מפרץ חיפה. "כתוצאה מהיישום הלקוי של הוראות הצו המפעל ממשיך לפלוט כמות עודפת של אלפי טונות מזהמים לאוויר בכל שנה", נכתב. "לאחר פעילות אינטנסיבית של כשנה וניסיונות מרובים לפעול להפחתת זיהום האוויר בשיתוף פעולה עם נציגי המפעל, המשרד מתקשה להביא את המפעל לכדי פעולה והסכמות, וגם כשיש כאלו, המפעל נסוג מהן, בניגוד להצהרות שמוסרים נציגיו בדיונים". יצוין, כי דירקטוריון בז"ן התחייב להשקיע 270 מיליון דולר בנושאים סביבתיים.

בנוגע לגדיב נטען, כי המפעל מחזיק ופולט לאוויר כמויות גדולות של חומרים נדיפים, ביניהם חומרים רעילים ומסרטנים שנמצאו בריכוזים חורגים. "כתוצאה מיישום לקוי של הוראות הצו, המפעל ממשיך לפלוט כמויות עודפות של מאות טונות מזהמים לאוויר בכל שנה וזאת מבלי להציג כוונה אמיתית ורצינית למניעת הפליטות".

נציגי המפעל טענו, כי הם רואים את שיקולי מניעת הזיהום כאחד הנדבכים העיקריים בהתנהלותם. ראובן ציין, כי אם לא יחול מפנה בהתייחסות המפעל הוא ישקול להמליץ על פתיחה בחקירה. בתום השימוע הוחלט, בין השאר, כי המפעלים יפחיתו ב-60 אחוז את כמות הפליטות המזהמים לאוויר בתוך שלושה חודשים.

אם בגדיב לא יבצעו את כל הדרישות לפי לוח הזמנים הקצר שנקבע בשימוע, יוצא למפעל צו סגירה מנהלי. המפעלים ישלימו תוך שלושה חודשים אמצעים הנדרשים להפחתת פליטות מחומרים רעילים ומסרטנים. עוד הוחלט, כי המשרד לא יאשר קידום של פרויקטים נוספים של המפעלים עד לעמידה בכל הדרישות.

מבז"ן נמסר: "חלק מהעובדות מופרכות וחסרות בסיס עובדתי. לדוגמה, בז"ן הפחיתה את הפליטות הלא מוקדיות מציוד ב-90 אחוז וזאת בניגוד מוחלט למידע שהפיץ המשרד. לא יעלה על הדעת שישיבות מקצועיות ובחינת דרכים לטיפול בנושאים סביבתיים, יופצו לתקשורת כמידע חלקי ומטעה.

"אנו בוחנים את כל האפשרויות העומדות בפנינו כדי להגן על שמנו הטוב ועל הפעילויות המקצועית המבוצעות בחברה. אנו מכינים את תשובותינו המפורטת 'לשימוע' ונדרוש בירור אצל הדרגים הבכירים במשרד".