צילום: מאיר פרטוש 99.7 אחוז מכמויות הקולחין שהופקו על ידי מכון הטיהור בחיפה הושבו לצורכי השקיה חקלאית.

מנכ"ל המכון, עמי בן חיים: "דווקא בתקופה קשה זו של בצורת ומחסור במים שהולך ומעמיק, חשוב להשיב למשק המים הלאומי כל טיפת מים אפשרית. בזכות פעילות מוצלחת של עובדי מכון הטיהור, הצלחנו להשיב השנה כ- 34.9 מיליון מ"ק קולחין לצורכי השקיה חקלאית".

במכון הסבירו עוד, כי בהתאם להחלטת רשות המים, מזה מספר שנים, כל הקולחין המופקים במכון הטיהור בחיפה, שמקורם בשפכי חיפה והקריות, מיועדים לשימוש חקלאי, כך שלמעשה כל החקלאות בעמק יזרעאל מושתתת כיום על אספקת קולחין ממכון הטיהור בחיפה.

"זו השנה השלישית ברציפות שבה אנו מצליחים להשיב למשק המים הלאומי 99 אחוז מכמויות הקולחין שאנו מפיקים", הוסיף בן חיים.

"הגידול המשמעותי בהשבת קולחין נבע בעיקר מגידול בביקוש לקולחין של המגזר החקלאי ובהגדלת נפח איגום לקולחין. איכות הקולחין המופקת כיום במכון טיהור חיפה גבוהה מאוד ועומדת בדרישות המחמירות שנקבעו בתקן ענבר לצרכי השקיה חקלאית".