הדמיה באדיבות חברת פריזט חסון התקדמות בפרויקט פינוי ובינוי במתחם ז'בוטינסקי בשכונת צור שלום בקרית ביאליק: לאחר מספר שנים שבהן התוכנית הייתה תקועה, אושר בשבוע שעבר הפרויקט להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה בחיפה.

התוכנית משתרעת על פני שטח של 16.5 דונם ובמסגרתה יהרסו כ-200 יחידות דיור ישנות ובמקומן ייבנו כ- 1,000 יחידות בסטנדרט בניה גבוה עם שטח מסחרי של כ-1,200 מ"ר. לצד אלה ייבנה מרכז קהילתי מרכזי חדש, ואצטדיון הכדורגל בשכונה יועתק לאזור שכונת אפק החדשה ליד בית העלמין בצור שלום.

בעירייה אמרו השבוע, כי בתחילת ישיבת הוועדה הביעו חבריה את מורת רוחם מהסחבת הארוכה בה נקטה עיריית קריית ביאליק בשנים עברו, משום שחרף החלטת הוועדה המחוזית מה-23.11.05 לחזור ולדון בתכנית שלגביה התקיימו עוד קודם לכן חמש ישיבות עבודה בנושא, הגישה העירייה תוכנית שלא עיגנה את הסיכומים שהתקבלו ואף לא נערכו תאומים בין מסמכי התוכנית, ולא הועברו עותקים מהתוכנית לוועדה המקומית.

"עם היכנסו לתפקיד הורה ראש העירייה, אלי דוקורסקי, לקדם את התוכנית התקועה והצליח לשכנע את הוועדה להימנע מגניזת התוכנית", הסבירו בעירייה. "הוא הציג את חשיבות הפרויקט כמנוף להתפתחותה של קריית ביאליק בכלל ולחיזוקה ולקידומה של שכונת צור שלום כאבן שואבת לצעירים ולאוכלוסיות מבוססות, שיבנו את ביתן בשכונה".