חנייה בתשלום, פיטורי עובדים, צמצום פעילויות. אלו עיקרי תוכנית ההבראה שמועצת עיריית קרית ים אישרה, פה אחד, בישיבתה האחרונה, במטרה לצמצם תוך שלוש שנים את הגירעון המצטבר.

רוב הגירעון הוא בסעיפי חינוך ורווחה. עיריית קרית ים | צילום: נחום סגל
העירייה צברה גירעון בשנת 2018 וגם תקציב 2019 כולל גירעון מובנה של כ-22 מיליון שקל. לאור זאת נדרשה להכין תוכנית הבראה לחיסול הגירעון.

מנכ"ל העירייה, יניב שנקר, ציין כי מדובר בתוכנית תלת שנתית, שמטרתה לא רק לאזן את התקציב אלא גם לאפשר לעירייה לצאת לדרך חדשה.

לדבריו, נקבעו לעירייה 42 אבני דרך לאורך התוכנית, ובכל תחנה כזו היא צריכה להוכיח שעמדה ביעדי תוכנית ההבראה, ואז היא מקבלת מענקים או הלוואות נוחות ממשרד הפנים. עוד אמר שבסופו של תהליך משפטי מול רפאל, תקבל העירייה 50-40 מיליון שקל.

תוכנית ההבראה כוללת צמצום כוח אדם, אולם לא נמסר מספר המשרות שיקוצצו, אלא יעדים כספים: צמצום הוצאות השכר ב-1.5-2 מיליון שקל בשנה הראשונה ו-6 מיליון שקל בשנה השנייה. משמעות הדבר: צמצום מאות משרות באותן שנים.

ראש העירייה, דוד אבן צור, אמר שצמצום כוח האדם יעשה מבלי לפגוע, ככל שאפשר, בשירות לאזרח. תוכנית ההבראה כוללת גם צמצום פעילויות והגדלת הכנסות.

אבן צור חשף בישיבה כי במסגרת הגדלת ההכנסות מתוכננת הפעלת חנייה בתשלום במקומות המרכזיים בעיר, וכן מתוכננת מדידת נכסים, על מנת להגדיל את מס הארנונה וכן גביית חובות עבר. תוכנית ההבראה אמורה להניב לרשות, בין אם בצמצום הוצאות או הגדלת הכנסות, 78 מיליון שקל

ראש העיר גילה עוד כי משרד הפנים התחייב, במסגרת המאבק של העירייה מול רפאל, לדאוג לתזרים המזומנים של העירייה עד לקבלת חובות הארנונה של רפאל.

במקביל לאישור התוכנית, אישרה מועצת העיר בישיבתה האחרונה, פה אחד, את תקציב העירייה לשנת 2019, על סך כ-250 מיליון שקל. התקציב משקף גירעון של כ-22 מיליון שקל, אשר בעטיו נאלצת העירייה ליישם תוכנית הבראה.

קרית ים היתה אחת מתשע רשויות בארץ שעדיין לא אישרה את התקציב לשנת 2019, ומשרד הפנים איים בצעדים, כולל פיזור המועצות, בכל הרשויות שלא אישרו תקציב.

תקציב העירייה משקף סך של כ-100 מיליון שקל להוצאות שכר שונות, וכ-150 מיליון שקל לפעולות העירייה בתחומי חינוך, רווחה, פיתוח, תרבות, קליטת עלייה, דת ועוד.

במהלך הישיבה טען ראש העירייה כי רוב הגירעון הוא בסעיפי חינוך ורווחה, ועל כך הוא "גאה", לדבריו. עוד טען כי בשנה האחרונה ההוצאות גדלו משמעותית, בין השאר בשל הפעלת עוד שני חופי רחצה, הפעלת צהרונים, תוכנית השחמט בבתי הספר ועוד. לדבריו, אין לו כוונה לחסוך בחינוך גם בעתיד.

רוב הגירעון הוא בסעיפי חינוך ורווחה. עיריית קרית ים | צילום: נחום סגל