תוכנית להקמת שתי תחנות כוח, בקיבוץ אפק ובקיבוץ כפר מסריק, גוררת התנגדות מצד רשויות בקריות, תושבי קיבוץ אפק וגופים נוספים. לטענתם, תחנות הכוח צפויות להגדיל את זיהום האוויר.

"הסכם אבסורדי. נסבול מרעש ומזיהום אוויר". המחשה: שקד אנג'ל

בשנים האחרונות מקודמת תוכנית להקמת שתי תחנות כוח הפועלות על גז, על ידי חברת גלובל פאוור. אחת בקיבוץ אפק, שהספקה יהיה עד כ-5 מגה וואט, והשנייה בקיבוץ כפר מסריק, בעלת הספק גבוה יותר של עד כ-14 מגה וואט.

שתי התחנות אמורות לספק את החשמל לקיבוץ, ואם יהיה עודף, הוא יימכר לחברת החשמל.

רק לאחרונה, עם התקדמות התוכניות, העניין הובא לידיעתם של תושבים חדשים בקיבוץ ולרשויות הסמוכות. לטענת המתנגדים, הקמת תחנה כזו תגדיל את זיהום האוויר בקיבוצים וברשויות הסמוכות.

"ההסכם נחתם לפני כניסת תושבים חדשים לקיבוץ. מדובר בהסכם אבסורדי, במסגרתו יקבל הקיבוץ 160 אלף שקל בשנה מתחנת הכוח, וחברי הקיבוץ יקבלו הנחה בחשמל", אומר חבר הקיבוץ. "אנחנו התושבים נסבול ממפגע רעש, כי התחנה צפויה לקום בכניסה לקיבוץ, ומזיהום אוויר שיפגע בבריאותנו".

גם ראש עיריית קרית ביאליק, אלי דוקורסקי, מתנגד לתוכנית, והביע עמדתו זו לשר להגנת הסביבה, זאב אלקין, שביקר בשבוע שעבר בעיר. "נפעל בכל האמצעים העומדים לרשותנו בכדי למנוע את הקמת תחנות הכוח", אמר דוקורסקי.

"מדובר בתוספת פליטות באזור המפרץ, דבר לו מתנגדים העירייה ואיגוד הערים להגנת הסביבה. במקום לקדם את הולכת הגז למפעלים, כדי להוריד את כמות הזיהום באזור, מקדמים תוכניות שרק יוסיפו לזיהום האוויר".

תושבת קרית ביאליק אמרה השבוע: "מדובר במפגע סביבתי ובריאותי. איך ניתן להעמיס מקור משמעותי של זיהום אוויר באזור עמוס מפגעים מזהמים"?.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "בעקבות בקשה להקמת תחנת כוח בקיבוץ אפק, דרשנו מהיזמים מידע נוסף על מנת להעריך את ההשפעות הסביבתיות. כמו כן, ביקשה הוועדה המקומית שתוגש תוכנית מפורטת לוועדה המחוזית צפון, שבה ייבחנו בין היתר גם ההיבטים הסביבתיים של המיזם.

"יודגש, כי מדובר בתחנת כוח קטנה מאוד (3 מגהוואט), אשר עתידה לייצר חשמל בכמות השווה לזאת של גנרטור גדול. לעניין כפר מסריק, למשרד הוגשה בעבר תוכנית להקמת תחנת כוח, שבוטלה. נכון להיום, למשרד אין מידע על תחנה נוספת במקום".

מקיבוץ כפר מסריק וחברת גלובל פאוור נמסר: "מרכזי האנרגיה יפעלו על בסיס גז טבעי המהווה את מקור האנרגיה הנקי ביותר יחסית לכל מקור אנרגיה אחר. חשוב לציין כי לא מדובר בתחנות כח אלא במרכזי אנרגיה קטנים, מוסקי גז טבעי בלבד, המחוברים לרשת החלוקה של החשמל (מתח גבוה בלבד ולא מתח עליון) ואשר יספקו את צרכי האנרגיה של הצרכנים במקומות הייצור והצריכה.

"מרכזי האנרגיה מספקים אנרגיה באיכות גבוהה יעילה וזולה, ועומדים בכל התקנים המחמירים ביותר של איכות הסביבה והדין. הם נבדקו על ידי רשויות המדינה המוסמכות אשר קבעו כי הם עומדים בכל תקני איכות הסביבה המחייבים בישראל.

התהליך כולו מבוצע תוך שיתוף פעולה ובשקיפות מלאה ומתוך מחויבות סביבתית גבוהה. זאת ועוד, תושבי האזור הזמינו בדיקה חיצונית ובלתי תלויה לגבי השפעות מרכז האנרגיה על איכות הסביבה, אשר תוצאותיה הראו כי המרכז עומד בהתאם לתקנים המחייבים המחמירים בישראל.

"חשוב לציין כי משקי חשמל במדינות המפותחות בעולם עברו וממשיכים לעבור לרשת מבוזרת. כבר כיום באירופה ובארה"ב פועלים אלפי מרכזי אנרגיה דומים".