מסתמן: תיאטרון הצפון יפצה אזרחים ותיקים בכרטיסים חינם להצגות בשווי של 380 אלף שקל, לאחר שהוגשה נגדו תביעה ייצוגית נוכח אי מתן הנחה של 50 אחוז לאזרחים ותיקים ברכישת כרטיסים להצגות תיאטרון שמחויבות במתן הנחה.

על בסיס מקום פנוי. תיאטרון הצפון. צילום: דורון גולן

התביעה הוגשה בטענה להפרה של חוק האזרחים הוותיקים, שנחקק בשנת 1989 העוסק בהנחות למופעי תרבות ומוזיאונים, דיני הגנת הצרכן, חוק החוזים, פקודות נזיקין וחוק עשיית עושר ולא במשפט.

השבוע התפרסם הסכם הפשרה בין הצדדים, ואם לא יהיו לו מתנגדים, הוא יאושר על ידי בית המשפט. התובע שהגיש את התביעה הייצוגית הוא אזרח ותיק, בן 70, אב לחמישה וסב ל-19 נכדים.

על פי התביעה, הוא ביקש לרכוש כרטיס להצגה "תמונות מחיי נישואין", והופתע לגלות כי באמצעות אתר האינטרנט של תיאטרון הצפון אין לאזרחים ותיקים כל אפשרות לרכוש כרטיס עבור הצגה זו בהנחה של 50 אחוז, ועלות כרטיס הינה אחידה, 180 שקל.

התובע טען כי מדובר בהתנהלות שיטתית של התיאטרון, וצירף לתביעתו עותק של צילומי מסך המעידים על העדר אפשרות לקבל הנחה לאזרח ותיק גם על ההצגות "אדיפוס שמדיפוס" ו"הצמה של אבא".

בכתב ההגנה נטען כי תיאטרון הצפון מעניק לאזרחים ותיקים הנחות כדין ואף מפרסם את דבר מתן ההנחה בפרסומים שונים, והסביר את טענותיו באמצעות תמחור של מנויים, בטענה שרוב הלקוחות הם מנויים ולא רוכשי כרטיסים אחידים.

למרות זאת, ובלי להודות בנטען בכתב התביעה, חתמו נציגי התיאטרון על הסכם הפשרה, על פיו הפיצוי יינתן לאזרחים ותיקים שירכשו מנוי, ויקבלו כרטיס חינם להצגה נוספת, כאשר ההטבה מוגבלת לכרטיס אחד בעונה עד לשנת 2021.

על פי הסכם הפשרה נקבע כי התיאטרון מחויב לתת את ההטבה, בסך כולל של 380 אלף שקל, לאזרחים הוותיקים בתוך 30 חודשים, שאם לא, ישלם את סכום ההפרש לקרן התובענות הייצוגיות של מדינת ישראל.

על כן, במסגרת הסכם הפשרה נקבע כי התיאטרון זכאי לחלק גם כרטיסים חינם לאזרחים ותיקים שלא רכשו מנוי. מימוש הכרטיס יתבצע על בסיס מקום פנוי, ולתיאטרון שמורה הזכות להגביל את כרטיסי המתנה שיהיה ניתן לממש בכל מופע, ובמקרה כזה האזרחים הוותיקים הראשונים שייפנו לממש את ההטבה, הם שייהנו ממנה.

ההטבות המוענקות על פי הסכם פשרה זה, יבואו בנוסף לכל הטבה נוספת להם זכאים האזרחים הוותיקים. לצורך מימוש ההטבה יהיה על הזכאים ליצור קשר עם מרכז שרות לקוחות של תיאטרון הצפון או עם הקופה.

ההסדר יחול על כלל האזרחים הוותיקים אשר לא קיבלו מתיאטרון הצפון הנחה של אזרח ותיק, בתקופה של שבע שנים שקדמו למועד הגשת התביעה ביום 7.11.17.