משרד הבריאות ביטל את צו ההפסקה לאולם האירועים קאלה, שניתן בעקבות מצב תברואתי ירוד. לטענת המשרד בביקורת נוספת נמצא כי רוב הליקויים תוקנו. אולם ביטול הצו מותנה בהסדרת יתר הליקויים תוך 14 יום. "הוסרה הסכנה החמורה והמיידית לבריאות הציבור", נכתב בביטול הצו.

אולמי קאלה. צילום: נחום סגל

אתמול (שני) הודיע משרד הבריאות כי סגן רופא מחוז חיפה, ד"ר יהונתן דובנוב, חתם  על צו הפסקה מנהלי לאולם השמחות "קאלה".

הסיבה למתן הצו הינה מצב תברואי ותפעולי ירוד וליקויים חמורים המסכנים את בריאות הציבור . אז נטען כי בביקורת שנערכה במקום נמצא כי מצב תברואי ירוד במבנה ובציוד וטיפול לקוי במזון ובאחסנתו. בעקבות זאת הוזמנו מנהלי המקום לשימוע בו נתבקשו לתקן את הליקויים. אלא שבביקורת שנערכה לאחר מכן, נמצא כי הליקויים לא תוקנו.

 "בשל ממצאי הביקורת החוזרת אשר מצביעים על מצב התברואי ירוד, המשך הטיפול הלקוי במזון, אי הצגת נהלי עבודה והתעלמות מוחלטת מדרישתנו אשר מסכנות את בריאות הציבור החלטתי להוציא את צו ההפסקה", נכתב בצו.

הצו היה אמור להיכנס לתוקפו מחר (ד), אולם כבר היום הודיע משרד הבריאות כי הוא בוטל לאחר תיקון מרבית הליקויים. "אני מבטל את הצו לאור ממצאי הביקורת שנערכה ב- 3.09.2019 ע"י גב' זיוה לייבל, מפקחת בריאות הסביבה וד"ר ווליד חורי, רופא וטרינר מטעם עיריית חיפה", כתב דובנוב.

"בהתאם לממצאי הביקורת תוקנו רוב הליקויים והוסרה הסכנה החמורה והמידית לבריאות הציבור, שהייתה העילה להוצאת הצו. בנוסף ביום 2.9.19 הומצאו ללשכת הבריאות נהלי העבודה שנדרשו על-ידנו במסגרת השימוע".

עוד נטען כי הביטול מותנה בתיקון הליקויים שנותרו. "מובהר כי ביטול הצו מותנה בהמשך תיקון הליקויים שנותרו, כעולה מדו"ח הביקורת המצ"ב בתוך 14 יום מהיום לרבות הסדרת אחסון נפרד של בשר עופות ודגים גולמיים וזאת בהתאם להנחית יועץ המזון החיצוני", נכתב.

"יובהר כי במידה ולאחר פרק הזמן הנקוב לעיל לא יתוקנו הליקויים כמפורט לעיל, אשקול הוצאת צו הפסקה מנהלי ללא הודעה נוספת, וללא שימוע נוסף".