הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה להפקדה, לאחר שיבוצעו מספר תיקונים, את התוכנית לבניית 112 יחידות דיור בשכונת סביוני ים בקרית ים, במקום בו אמור היה לקום במקור קאנטרי קלאב גדול.

סביוני ים. צילום: דורון גולן

בעת בניית השכונה החדשה, בצפון קרית ים, הבטיח היזם המקורי, חברת אפריקה ישראל, כי בחלק מהשטח ייבנה קאנטרי קלאב גדול. עם השנים התברר כי אין קופץ על הרעיון, ואף חברה אינה מוכנה לבנות מרכז נופש במגרש שהוקצה לכך, כ-31 דונם. קאנטרי בגודל כזה מהווה מרכז אזורי ולא שכונתי, ואף איש עסקים לא חשב שיש מקום באזור למרכז נופש בגודל כזה.

מאז עבר השטח לידיים פרטיות, ובעלי הקרקע הגישו בקשה לשנות את ייעוד החלקה מנופש למגורים, תוך בנייה במקום של 112 יחידות דיור בבניינים בני 3 קומות, 3.5 קומות ו-5 קומות. במתחם גם אמור להיבנות מרכז ספורט, אבל במימדים קטנים, שישמש את תושבי השכונה בעיקר.

התוכנית נדונה במספר דיונים של ועדת ההתנגדויות, ובחודש יולי התוכנית לא אושרה, לאחר שנמצאו ליקויים בתוכנית התנועה שכוללת הסדרי כניסה ויציאה מהמתחם החדש. התוכניות תוקנו, ובישיבה האחרונה נדונו התנגדויות שהגישה הרשות לפיתוח אמצעי לחימה (רפאל) וכן מהנדס עיריית קרית ים, שביקש לתכנן שוב אי התאמה טכנית בתוכנית המקורית.

רפאל העלתה שורה של דרישות בכל הנוגע לבנייה בצד הצפוני של המתחם החדש, לכיוון שטחי הרשות. כדי למנוע צמיחה לגובה, היא דרשה שבתוכנית יהיה רשום כי כל הבניינים יהיו ללא קומת עמודים. כן דרשה שבצד הצפוני של המתחם לא תותר כל בנייה מעבר למה שמופיע בתוכניות, ושלצד הזה יהיו חניות ושטחי ציבור פתוחים. גם בנוגע למרכז הספורט שאמור להיבנות דרשה רפאל שבשטח שנמצא לכיוון המתקן שלה לא יתקיימו אירועים המוניים.

ועדת ההתנגדויות קיבלה את רוב דרישותיה של רפאל, והורתה לתקן את ניסוח התוכנית על פי דרישות הרשות. היא גם קיבלה את התנגדות העירייה בנוגע לתיקון אי התאמה טכנית בתוכניות.

בסיום קבעה הוועדה, בראשותו של היו"ר איתמר בן דוד: "בכפוף להחלטה בהתנגדויות, מחליטה הוועדה לאשר את התוכנית. התכנית תתוקן בתיקונים טכניים בהתאם להוראות לשכת התכנון".