בישיבת מועצת העיר שהתקיימה בסוף השבוע החליטו חברי המועצה בקרית ים להמליץ בפני ועדת התמרור העירונית כי בהמשך להחלת חוק העזר לחנייה בכחול לבן ברחבי העיר ייהנו הגמלאים בעיר שירשמו לתו תושב מפטור מלא מתשלום חנייה.

כחול לבן בחוף קרית ים. צילום: מיכל ראובן

על פי החוק המקורי, שאישר משרד הפנים, חלה חובת התשלום על כולם ללא יוצא מן הכלל ואולם התברר כי הוראה זו של החוק אינה הוגנת משום שרבים מהגמלאים אינם יודעים כיצד להפעיל את האפליקציות המיועדות לכך.

עד כה רכשו יותר מרבע מבעלי כלי הרכב בעיר את התו העירוני המקנה להם חנייה בחינם ברחבי העיר וחנייה של שעתיים בחינם במרכז העיר.

בעירייה בחרו להפעיל את ההטבות לתושבי העיר בצורה מקוונת משום שבדרך זו ניתן לדייק יותר את השירות ולהפוך אותו לזמין יותר לכולם.

כבר עתה ניכר במרכז העיר כי בעקבות החוק החדש ניתן לאתר מקומות חניה ביתר קלות וזאת מאחר ורבים מבעלי הרכב החונים מקפידים שלא לחרוג ממגבלת הזמן המותרת בחינם.

תו התושב

לצד כל אלה נועד מנכ"ל העירייה עם בעלי העסקים בעיר והביא לידיעתם את המלצת מועצת העיר להקצות תו חניה לכל בעל עסק בעיר גם אם אינו תושב העיר.

מועצת העיר החליטה בישיבתה עוד להמליץ כי תיאסר חנייה של עגלות נגררות במקומות חנייה המסומנים בכחול לבן. זאת, לאחר שהתברר כי בעלי עגלות נגררים מנצלים אותן כמחסנים על גלגלים וכאמצעי פרסום ובדרך זו מונעים חנייה מבעלי מכוניות.

ועדת התמרור העירונית המורכבת מאנשי מקצוע צפויה להתכנס בימים הקרובים כדי לדון בהמלצות וצופים כי הוועדה תאמץ אותן.

לפי שעה, מוסיפה העירייה לאכוף את חוקי החנייה אך הפקחים מסתפקים בשלב זה בחלוקת דוחות אזהרה בלבד לעבריינים עד אשר יושלם הליך ההרשמה לתו תושב על ידי מרבית התושבים.