חבר מועצת עיריית קרית ים, שלומי טל, שלח בשבוע שעבר מכתב לראש העירייה, דוד אבן צור, ובו הוא מתנגד באופן גורף להצעת העירייה להעלות את הארנונה לעסקים ב-7.18 אחוז. זאת, עקב מצבה הכספי של העירייה, שמחייב אותה להיכנס לתוכנית הבראה.

ראש עיריית קרית ים, דוד אבן צור. צילומים: נחום סגל

חברי המועצה קיבלו לביתם הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין, ובה אמורים לדון בגובה הארנונה. בדברי ההסבר לצו הארנונה נכתב: "העירייה עתידה להיכנס לתוכנית הבראה. התייעלות והעלאת התעריפים והסיווגים מהווים חלק מהתוכנית הזו".

בהצעה נכתב, כי הארנונה לעסקים תעלה בשיעור של 7.18 אחוז, ובמקביל ישונו סיווגים ותהיה הרחבה של העסקים שכלולים בקטגוריה הזו. מעתה יהיה תת סיווג של מרכולים, כולל רשתות פארם, תת סיווג של מרפאות פרטיות ומעבדות ומכוני צילום, וכן תהיה הוספת תתי סיווגים כמו מכללות, מרכזי ספורט, בתי מלון ועוד.

חברי המועצה התבקשו לאשר את ההעלאה החריגה בארנונה בסעיפים הספציפיים הקשורים לעסקים.

במכתב ששלח לראש העירייה כתב חבר המועצה שלומי טל: "להביא בפני המליאה את הנושא החשוב הזה, וכן להביא לדיון את נושא העסקים בעיר בכלל, מתוך הבנה כי מצבם של העסקים קשה מנשוא, כי ישנה קריסה כלכלית במשק, וכי העלאת הארנונה לעסקים קטנים ובינוניים תגרום לכך שבעלי עסקים לא יהיו מעוניינים בפתיחת עסקים בעיר, או העתקו של עסק פעיל לעיר. כמו כן, העלאת הארנונה תגרום לעיכוב בהתפתחותם של העסקים הקיימים בעיר".

טל מבקש כי בישיבת המליאה יימסר מידע על מצב העסקים בעיר, וכן מידע אודות העסקים שנסגרו בחמש השנים האחרונות. "לאור האמור, מבוקש לדחות לאלתר את העלאת הארנונה, לסייע ולהקל על בעלי העסקים בעיר להתפרנס ולפרנס בכבוד".

מעיריית קרית ים נמסר: "מדובר בהצעה בלבד, שעוד לא הובאה לדיון במועצה. לכשתובא לדיון, יוכל כל חבר מועצה להביע את הסתייגויותיו. ועדיין, הארנונה לעסקים בקרית ים נמוכה בהרבה מזו הנהוגה בכל הקריות".