סגן רופא מחוז חיפה חתם היום (שני) על צו הפסקה מינהלי לאולם השמחות "קאלה", שייכנס לתוקפו בעוד יומיים. הסיבה: מצב תברואתי ותפעולי ירוד וליקויים חמורים המסכנים את בריאות הציבור .

אולמי קאלה. צילום: נחום סגל

על פי הצו, לפני כחודש מערכה ביקורת של משרד הבריאות באולמי הקאלה ברחוב יוליוס סימון 3 בחיפה.

הביקורת נערכה על ידי מפקחת לשכת הבריאות המחוזית חיפה ורופא וטרינר רשותי. בביקורת נמצא מצב תברואי ותפעולי ירוד וליקויים חמורים המסכנים את בריאות הציבור. בגינם אף הוזמנו בעלי המקום לשימוע במשרד הבריאות.

"הליקויים המשמעותיים שנמצאו אשר בגללם אני מוציא את צו הפסקה מינהלי הם מצב תברואי ירוד במבנה ובציוד וטיפול לקוי במזון ובאחסנתו אשר פורטו במכתב ההזמנה לשימוע וגם בדוח הביקורת מ- 26.8.2019.

"בשימוע שערכתי, השהיתי את הוצאת צו הפסקה מנהלי עד לקבלת תוצאות ביקורת חוזרת אל מול הצהרתך שתפעל לתיקון הליקויים ותציג תכנית כללית לשיפור המצב בעתיד ואת נהלי עבודה החתומים על ידי יועץ המזון בתוך 7 ימים מיום השימוע," כתב דובנוב.

"בשל ממצאי הביקורת החוזרת אשר מצביעים על מצב התברואי ירוד, המשך הטיפול הלקוי במזון, אי הצגת נהלי עבודה והתעלמות מוחלטת מדרישתנו אשר מסכנות את בריאות הציבור החלטתי להוציא את צו ההפסקה".

הצו, כך נטען, ייכנס לתוקפו בעוד יומיים (4 בספטמבר), כאשר ניתן יהיה להפעיל את המטבח, אלא לשכור שירותי קייטרינג.

"נוכח מהות העסק והאפשרות הסבירה שאמורים להתקיים אירועי שמחות באולם בימים אלו, ועל מנת לאזן בין שמירה על בריאות הציבור מחד ופגיעה במזמיני אירועים מאידך, כמפורט לעיל, הצו ייכנס לתוקפו ביום 4.9.19, על מנת לתת פרק זמן של התארגנות לקיום אחר הצו", נכתב.

"ניתן יהיה להתקשר עם קייטרינג בעל רישיון יצור בתוקף, אשר יספק את מנות המזון לאירועים. בכפוף לקבלת אישור משרדנו מראש נוכל לאשר ביטול חלקי של הצו על דרך של הפעלת אולמי השמחות בלבד, ללא הפעלת המטבח המבשל, וזאת עד לתיקון הליקויים במטבח ומניעת הסכנה לבריאות הציבור".

מאולמי הקאלה נמסר: "לאחר שיחה עם המפקח המחוזי של בריאות הסביבה, יתוקנו הליקויים כבר מחר, ומאידך יבוטל הצו לאלתר.

"הליקויים כביכול שדווחו הינם ליקויים בתחזוקת המבנה החיצוני ואינם ליקויים במזון. אני רוצה להרגיע את כל הזוגות: כל האירועים אשר נקבעו להיערך בקאלה - אכן ייערכו בקאלה".