משרד החינוך פירסם את רשימת החטיבות העליונות המצטיינות בשנת הלימודים תשע"ט. כל בתי הספר התיכונים בקריות נכללים ברשימת המצטיינים והמורים יקבלו פרס כספי בגובה של עד 6,338 שקל.

צילום: ShutterStock
השבוע פרסם משרד החינוך את רשימת 288 החטיבות העליונות שהצטיינו בשנת הלימודים תשע"ט על הישגיהם הערכיים, החברתיים והלימודיים. בחירת בתי הספר התקבלה על סמך חישוב שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה לשנה הקודמת.

בין ההישגים שנמדדים: אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד וכיו"ב. וכן מדדים ערכיים כגון גיוס לצה"ל, שירות אזרחי ועוד. כמו כן ניתן דגש לשיפור לעומת שנה קודמת.

ברשימה כאמור נכללים כל בתי הספר התיכונים בקריות, אורט קרית מוצקין, אורט קרית ביאליק, תיכון יעדים בקרית ביאליק, תיכון רבין, תיכון לוינסון בקרית ים, תיכון רוגזין בקרית אתא ותיכון קרית חיים. מי שחסרה היא אולפנה סגולה בקרית מוצקין.

המורים שמלמדים במוסדות החינוך קיבלו פרס כספי של בין 3,169 שקל לכ-8,451 שקל. הסכום נקבע על פי רמת ההצטיינות של בית הספר המחולקת לארבע קבוצות. הקבוצה הראשונה של המצטיינים יקבלו את הסכום הגבוה ביותר. בקבוצה זו אין בתי ספר מהקריות כלל.

בקבוצה 2 נמצאים בית הספר לוינסון, רוגוזין, תיכון קרית חיים ואורט ביאליק שמוריהם יקבלו תגמול בגובה 6,338 שקל. בקבוצה 3 נמצאים תיכון רבין ותיכון יעדים שיקבלו 4,225 שקל. בקבוצה הרביעית נמצא אורט קרית מוצקין שמוריו יקבלו 3,169 שקל.

"עובדי ההוראה במוסדות חוללו שינוי משמעותי בקרב תלמידיהם, ומגיעה להם הוקרה על פעילותם לערכים, על טיפוח המצוינות ועל שיטות ההוראה המתקדמות אותן יישמו", נמסר ממשרד החינוך.