פקידה בבנק הפועלים בסניף הקריון הודתה כי גנבה כסף מלקוח עסקי של הבנק וקיבלה במרמה כספים מלקוח אחר. בסך הכל שלשלה הפקידה לכיסה כ-60 אלף שקל.

בנק הפועלים בקריון. צילום: נחום סגל

בפתח משפטה בבית משפט השלום בקריות הודתה הפקידה במיוחס לה ואמרה: "לא רק שאני מודה, אני מצטערת על כך כל רגע ורגע", פרצה בבכי ויצאה מאולם הדיונים.

סניגורה, עו"ד תומר בן חמו מהסניגוריה הציבורית, ביקש לשלוח את מרשתו לקבלת תסקיר מבחן בשל נסיבות אישיות, ובית המשפט נעתר לבקשה.

השופטת סימי פלג קימלוב הרשיעה את הנאשמת בעבירות של גניבה בידי מורשה וקבלת דבר במרמה בנסיבות חמורות, ועונשה ייגזר רק לאחר קבלת תסקיר המבחן.

הנאשמת הודתה כי עבדה במחלקה העסקית והיתה בעלת הרשאה וגישה לחשבונות עסקיים של לקוחות הבנק. על פי הודאתה, בתחילת שנת 2014 פנתה לבעל עסק שהיה לקוח עסקי של הבנק וזימנה אותו לפגישה בבנק.

בפגישה סיפרה לו שיש לה בעיות כספיות וביקשה את הסכמתו לקחת מחשבון הבנק שלו הלוואה בסך 30 אלף שקל, תוך הבטחה שתישא בכל החזרי ההלוואה ותטפל בניירת. בעל העסק נעתר לבקשתה, אך לאחר מספר חודשים הוא קיבל פנייה מהבנק בנוגע להחזר ההלוואה.

הוא פנה לפקידת הבנק, והיא הבטיחה לו שבתוך ימים ספורים תדאג להחזיר את ההלוואה שנלקחה, וטענה בפניו כי הכסף ברשותה.

מספר ימים לאחר מכן לקחה הנאשמת עוד הלוואה בסך 30 אלף שקל מחשבונו של אותו בעל עסק, מבלי שיידע, ובאמצעות ההלוואה השנייה סגרה את הראשונה. מספר חודשים לאחר מכן גילה בעל העסק על ההלוואה השנייה ודיווח לבנק.

עוד הודתה הפקידה כי בחודש אוגוסט 2018 משכה סכום של 34 אלף שקל מחשבונו של לקוח עסקי בבנק, תוך מצג שווא כאילו הכסף נמשך עבורו, ונטלה את הכסף לכיסה.