מס הארנונה בשנת 2020 יעלה ב-2.58 אחוז, אבל שלוש רשויות בקריות מבקשות משר הפנים, אריה דרעי, לאשר להן העלאה חריגה במס: קרית אתא, קרית ביאליק וקרית ים.

טופס תשלום ארנונה. צילום: הרצל יוסף

קרית אתא
מהבקשה שהגיש מנכ"ל עיריית קרית אתא, בני חזן, עולה כי העירייה מבקשת לשנות סיווג של מספר מתחמים מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א', תוך העלאת המס שהדיירים משלמים, באחוזים משתנים.

במבנה מגורים שיש בו יותר משלוש יחידות דיור, העלייה תסתכם ב-3.8 אחוז, במבנה שיש בו עד שתי יחידות, העלייה תהיה בסך 11.98 אחוז. עבור חניות ישלמו הדיירים 8.4 אחוז יותר, ועבור המרפסות 7.98 אחוז - כל זאת בתנאי שמשרד הפנים יאשר את העלאה.

במקביל, מבקשת העירייה להעלות את המס על סיווגים שונים של מבני תעשייתים ומסחריים, ולהפחית את המס לכמה סיווגים אחרים, תוך שינוי הסיווג כך שטח שהוגדר כ"שווקים למכירת רכב" יסווג מעתה כ"קרקע תפוסה", ובעליה ישלמו 186 אחוז יותר מס.

מחיר הארנונה בקרקע תפוסה לחנייה יעלה ב-133 אחוז, בעוד שבעלי סיווג חדש ישלמו 320 אחוז יותר מאשר כיום. מנגד, תחנות דלק ישלמו 28 אחוז פחות, משרדים בגודל מסוים ישלמו כ-23 אחוז פחות ותחנת שנאים תשלם כ-46 אחוז פחות.

מעיריית קרית אתא נמסר: "מזה מספר שנים מנסה העירייה לתקן מול משרד הפנים מספר סיווגים שתעריפי החיוב בהם נמוכים בצורה משמעותית מהמקובל במשק. מדובר בסיווגים הקשורים לחניוני אוטובוסים ומרכזים לוגיסטיים. מקורות ההכנסה המרכזיים של הרשות, באמצעותם ניתנים מרבית השירותים לתושבים, הם מיסי הארנונה ואין סיבה שעיוותים היסטוריים יפגעו בשירות לתושב.

"מעבר לכך אין כל בקשה לשנות את תעריפי הארנונה בענפי המסחר, התעשייה והמגורים הקיימים כיום ולא תחול כל עליה בתעריפים המשולמים. תעריפי הארנונה למגורים בקרית אתא הם מהנמוכים ביותר באזור בהשוואה לערים השכנות".

קרית ביאליק
עיריית קרית ביאליק מבקשת להעלות את הארנונה ב-7.5 אחוז לבעלי נכסים המסווגים "משרדים שירותי ומסחר", אשר מיקומם בקניון או מרכז מסחרי.

העירייה מסבירה את הצורך בהעלאה החריגה בכך שהדירוג הסוציו-אקונומי של העיר שונה, ומענקי האיזון הוקטנו. כן היא טוענת כי בשל הבנייה המואצת בעיר, יש סכנה לגירעון תקציבי, מכיוון שעיקר הבנייה היא למגורים ולא לאזורי תעסוקה. שיעור ההעלאה לתעשייה הוא בסך 102 אחוז לעומת שנה שעברה.

בדברי ההסבר, העירייה מציינת כי ברצונה למשוך לעיר תעשייה ועסקים שיפעלו ברבי קומות, תוך הגדלת המס שהם משלמים, ולהרחיק מהעיר תעשייה מזהמת. במקביל מבקשת העירייה להפחית מיסים לנכסים שאינם למגורים, ובסמוך אליהם מתבצעות עבודות פיתוח נרחבות, שמגבילה את הנגישות לאותם נכסים. זאת, כדי להקל על העסקים האלה בעת ביצוע העבודות.

מעיריית ביאליק נמסר: "העירייה הגישה בקשה להעלאת ארנונה למפעלי תעשייה מזהמים באזור התעשייה קריית ביאליק כדי לגרום להם להתנהל באופן תקין ובלתי מזהם.

"בקשה נוספת היא לקבוע סיווג נפרד למסחר בקריון שיהיה גבוה ב-7.5%  משאר אזורי המסחר בקריית ביאליק. מדובר במרכז קניות מהבולטים ומהמוצלחים בישראל, שעסקים בו נהנים מהיקף ומחזור פעילות כספי משמעתי".  

קרית ים
עיריית קרית ים מבקשת לאשר לה העלאה חריגה של 4.92 אחוז לעסקים, כפי שביקשה בשנת 2019. אם לבסוף יאשר משרד הפנים את ההפחתה של שנה שעברה, העירייה תסתפק בהעלאת המס הממוצעת.

עיריית קרית ים מבקשת לשנות סעיפי סיווג של עסקים, כמו מרכולים, ולהעלות את הארנונה שלהם ב-7.34 אחוז. היא מבקשת שמרפאות ישלמו כמו בית חולים, תוך העלאה של 7.34 אחוז. היא גם מבקשת אישור לשני סיווגים חדשים: אולמי שמחות, בתי אבות ובתי מלון, שלא קיימים כיום. לעומת זאת היא מבקשת להוריד את גובה הארנונה למתקני תקשורת סלולרית ב-24.8 אחוז.

מעיריית קרית ים נמסר: "מדובר בעידכון תעריף הארנונה לעסקים שנעשה בהנחיית משרד הפנים ולאחר שתעריף הארוננה לא עודכן במשך שנים. גם לאחר העידכון הזה נותר תעריף הארנונה של קרית ים התעריף הזול ביותר באזור.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "התייקרויות המוצרים והעלאת יוקר המחיה אינם פרי עשייתו של המגזר העסקי הפרטי בישראל, אלא מקורם במונופולים המוחלטים בבעלות המדינה. בעוד שאנו נאבקים במחירה של משחת השיניים, כל עלויות התשתית בישראל, כמו חשמל, מים, נמלים ומס הארנונה, ממשיכים לעלות ולהניע את גל ההתייקרויות במשק".

לין דורש משר הפנים, אריה דרעי, כי ידחו את כל הבקשות להעלאות חריגות, שמתווספות לשיעור העלייה השנתי: "על שר הפנים להיות שומר הסף של הציבור הרחב והמגזר העסקי מפני עושק מס הארנונה של הרשויות המקומיות. מס הארנונה הוא גורם קריטי ומהותי, המשפיע ישירות על יוקר הדיור ויוקר המחייה, והוא גורם מרכזי בסגירת העסקים בישראל.

כל העלאה בארנונה, המתבצעת הן על פי הנוסחה האוטומטית והן על פי האישורים החריגים, מהווה נדבך שעל בסיסו מחשבים את ההעלאה הבאה. כתוצאה מכך, נוצר מס שעולה בהתמדה ובשיעורים גבוהים מדי שנה".