במסגרת צעדיה של עיריית קרית ים לחיסול הגירעון התקציבי, החליטה לאחרונה להביא לידי סיום העסקת שלושה מצילים, עובדי עירייה - כך טוענת ההסתדרות במרחב חיפה.

עיריית קרית ים. צילום: נחום סגל

עוד טוענת ההסתדרות כי בכוונת העירייה להתקשר עם קבלן חיצוני ולהפסיק את העסקת העובדים כמצילים. פעולה זו, לטענת ההסתדרות, פוגעת אנושות בזכויותיהם של העובדים.

נציגי ההסתדרות במרחב חיפה פנו למנכ"ל עיריית קרית ים, יניב שנקר, וטענו כי התקשרות זו אינה חוקית. בתגובה לכך פנתה הנהלת העירייה למצילים ומסרה להם מיידית הזמנות לשימוע לפני ועדת פיטורים.

בהודעת ההסתדרות נמסר: "לאור התנהלות העיריה ורמיסת זכויות העובדים, הגישה ההסתדרות לבית הדין לעבודה בחיפה בקשה לצו מניעה נגד כוונת העירייה. יודגש, כי התקשרות עם קבלן כוח אדם מהווה מיקור חוץ שאינו אותנטי, ונוגדת את ההסכמים הקיבוציים".

מעיריית קרית ים נמסר: "העירייה הקפיאה את ההליכים למציאת חברה חיצונית להפעלת שירותי החוף".