שופטת בית משפט השלום בחיפה קבעה כי ראש עיריית קרית מוצקין, חיים צורי, ורעייתו דפנה ישלמו לחבר המועצה ציקי אבישר 7,000 שקל הוצאות משפט בגין תביעת לשון הרע שהגישו נגדו ונדחתה.

 ציקי אבישר (מימין) צילום: ראובן קופיצינסקי. חיים צורי, צילום: דורון גולן.

מנגד נדרש תושב העיר שגיא קרשובר לשלם לבני הזוג 5,000 שקל בגין לשון הרע, אולם לא בלי ביקורת כלפי התובעים, שפעלו בחוסר תום לב. "לא ניתן להוציא מכלל אפשרות שמדובר בתביעה שמטרתה 'חינוך' הנתבע, בבחינת 'יראו וייראו'", נכתב בפסק הדין.

בחודש מאי 2017 הגישו חיים ודפנה צורי תביעת לשון הרע בגובה 300 אלף שקל נגד ציקי אבישר ונגד קרשובר. בתביעה נטען כי במספר הזדמנויות כתב קרשובר תגובות לפוסטים שפורסמו בעמוד הפייסבוק 'רוח חדשה במוצקין', המנוהל על ידי אבישר. תגובות אלה, 13 במספר, כללו, לטענת התובעים, דברי לשון הרע נגד בני הזוג צורי.

בפסק הדין שניתן ביום ראשון השבוע, קבעה השופטת איילת הוך טל כי 8 תגובות מתוך 13 אינן נכללות בגדר לשון הרע. פרסומים אלה מייחסים לחיים 'עשייה לביתו' ושחיתות בניהול העירייה, ולדפנה חוסר התאמה לתפקיד וניצול קשריה עם התובע לצורך קבלתו.

"האמירות הבוטות בנוגע ל'ריפוד כיסים', 'נפוטיזם' ושחיתות שלטונית באות בגדר אמירות שאדם הנכנס לחיים ציבוריים, לא כל שכן 'חי' בהם מזה רבע עשור (כנראה הכוונה לרבע מאה, מ"פ), אמור לפתח עור עבה כנגדן", נכתב בפסק הדין.

"באשר לביקורת בעניין התובעת (דפנה צורי), אזי מדובר בגדר הבעת דעה על הגבול הלגיטימי ביחס לתפקודה כמנהלת התיאטרון העירוני, תוך התייחסות לכשלים נטענים באופן התפקוד של התיאטרון".

לגבי חמשת הפרסומים הנותרים קבעה השופטת כי הם חורגים מתחום המותר. פרסומים אלה כוללים ביקורת על חיים ודפנה כמנהלת התיאטרון ובהם ביטויים כגון השוואה של בני הזוג ל'בוני וקלייד', 'חנונית שהפכה לנהנתנית ונרקסיסטית' ועוד. קרשובר טען כי עומדות לו הגנת 'הבעת דעה' ואמת בפרסום, אולם השופטת דחתה טענות אלה בהתייחס לחמש התגובות הספציפיות.

כמו כן קבעה, כי אין מדובר ב'תביעת השתקה', כפי שטוען קרשובר. "ההשוואה של התובעים לזוג שודדים הידועים לשמצה חורגת מגבולותיו של שיח פוליטי לגיטימי, ומצמידה להם תכונות אופי העונות בהחלט להגדרת לשון הרע", נכתב, "על אף שמדובר בהבעת דעה, אשר לכאורה אמורה לחסות תחת ההגנה שבחוק, אזי מאחר שהתבטאויותיו של שגיא והתיאורים שהוא מעניק לתובעים חורגים ממידת הסביר בנסיבות העניין...".

"לא הוכח נזק"
לעניין אבישר, שהינו המפעיל של עמוד הפייסבוק, טענו התובעים כי הוא מעניק במה לדברי לשון הרע. לטענת השופטת, התובעים לא טענו כי אבישר אישר את התגובות לפני פרסומן וגם לא פנו אליו לפני התביעה בבקשה שיסיר אותם.

"כאן המקום להעיר כי התנהלות בתום לב בהחלט מחייבת פנייה מוקדמת למנהל האתר, בין כדי שיבחן את הטענות ובין כדי לצמצם נזק עתידי. התובעים לא פעלו בשום דרך שכזו, ובחרו להגיש תביעה באופן המכרסם בתום הלב העומד ביסוד תביעה מעין זו", כתבה השופטת הוך טל.

בסופו של דבר דחתה את התביעה נגד אבישר וחייבה את חיים ודפנה צורי לשלם לו 7,000 שקל הוצאות. קרשובר נדרש לשלם לבני הזוג 5,000 שקל (לשניהם יחד). מעבר לכך, כל צד יישא בהוצאותיו.

בהסבירה את השיקולים שהביאו לקביעת סכום ביקרה השופטת את התנהלות בני הזוג צורי. לטענתה, לא הוכח כל נזק כתוצאה מהפרסומים, ומדובר בתגובות מתוך שטף של תגובות, ולא בפוסטים, וכן כי התביעה הוגשה בחודש מאי 2017, כאשר הפרסום הראשון היה בספטמבר 2016 והאחרון בינואר 2017.

זאת, מבלי שנעשתה פנייה מוקדמת למי מהנתבעים במטרה להסיר את הפרסומים. "התנהלות התובעים מחזקת את האפשרות שלא היה בתגוביות אלה משום פגיעה כלשהי בתדמיתם, או בכל היבט אחר המתייחס לעשייתם הציבורית. לא ניתן להוציא מכלל אפשרות שמדובר בתביעה שמטרתה 'חינוך' הנתבע, בבחינת 'יראו וייראו'", כתבה.

"כאשר נעשה שימוש בתביעה ככלי 'חינוכי', קל וחומר על ידי שני גורמים המהווים אנשי ציבור, מבלי שנעשת פנייה מוקדמת כלשהי במטרה למנוע או לצמצם את הנזק הנובע מהפרסום הנטען, יש להעמיד את פסיקת 'שכר הלימוד' בהתאמה".

שיקול נוסף בקביעת הפיצוי היה, לטענת השופטת, שמדובר בראש עיר ותושב, וכי לא מדובר במדרג חמור של התנסחות בנסיבות. "עוד יש לזכור כי הפרסומים התבצעו כחלק מדיון ציבורי לגיטימי בנושאים שונים הנוגעים לניהול העיר, בתגובה לפוסטים שפורסמו בנושא, וכן יש לזכור שהתגוביות כולן נמחקו על ידי שגיא מיד לאחר הגשת התביעה כאן".