בית המשפט דחה את העתירה של חברי המועצה ציקי אבישר ואיתי צורף לבטל את דחיית הישיבה. "ספק אם הגשת העתירה הנוכחית, אינה לוקה בחוסר תום לב", כתב השופט גדעון גינת בהחלטתו.

ציקי אבישר צילום: ראובן קופיצינסקי, חיים צורי. צילום: דורון גולן

סאגת ישיבת מועצת העיר החגיגית בקרית מוצקין הגיעה אל סופה. ביום רביעי הקרוב (12 בדצמבר) צפויה להתקיים ישיבת מועצה אחרי שלוש דחיות. כזכור, בפעם הראשונה נקבעו שתי ישיבות מועצה באותו יום בהשתתפות חברי מועצת העיר היוצאים, צורף ואבישר עתרו לבית משפט נגד ישיבות אלו, בסופו של יום התבטלו שתי הישיבות.

ישיבה אחרת נקבעה לסוף חודש נובמבר בהשתתפות חברי מועצת העיר החדשים. אולם אבישר שלח מכתב בו ביקש לדחות את הישיבה, עקב שהייתו בחו"ל. תחילה נדחתה בקשתו, אולם לאחר מכן הגישו בקשה כל חברי סיעתו המהווים שליש מחברי המועצה, והישיבה נדחתה ל-5.12.18.

יומיים לפני התאריך המיועד הודיעה העירייה על ביטול הישיבה. זאת, לטענתם עקב בקשה של מספר חברי מועצה בעקבות נסיעתו של חבר המועצה, יוסי מרקוביץ' לחו"ל. חברי האופוזיציה, ובראשם אבישר, התנגדו לדחייה זו.

במכתב ששלחו לעירייה טענו כי ניתן לדחות ישיבת מועצה פעם אחת בלבד. כמו כן טענו שהמועד החדש שנקבע הינו אחרי פרק הזמן שהוקצב לקיום הישיבה על פי החוק. בעירייה דחו את הטענות של האופוזיציה, שהגישו עתירה לבית המשפט בנושא.

בהחלטה שנתן השופט גינת הוא דחה את טענות של האופוזיציה ואת העתירה בכללותה. בהחלטתה כתב כי העותרים עצמם הביאו לדחיית ישיבת מועצת העיר והסכימו מראש לתאריך 5.12 שהוא חורג מלוח הזמנים שנקבע בפקודת העיריות.

"דהיינו, שחברי המועצה החדשים צריכים להתחיל את כהונתם 21 ימים לאחר הבחירות. "העותרים הם אלה שהביאו לדחייה הראשונה ולחריגה מהוראה סעיף 24 לפקודה, חריגה שלא היה לה מקום בעניינו", כתב גינת.

"בנסיבות אלה, ספק אם הגשת העתירה הנוכחית אינה לוקה בחוסר תום לב, והמסקנה היא כי אין מקום לקובלנתם של העותרים על דחייה נוספת".

ציקי אבישר מסר בתגובה לדחיית העתירה: "במוצקין הסתיים העידן שהאופוזיציה מוותרת ללא קרב. דחיית השבעת המועצה החדשה לאמצע דצמבר נראתה בעיננו בלתי סבירה לחלוטין ולכן עתרנו לבית המשפט.

"אנחנו חולקים על ההחלטה של כבוד השופט, אבל גם היא לא תשנה את השורה התחתונה: נאבק תמיד ברחוב, במועצת העיר, בבית המשפט ובכל מקום שיידרש על מנת לשמור על האינטרסים של תושבי קריית מוצקין".