שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה קיבלה בחלקו את הערעור של חיים ודפנה צורי בגין לשון הרע מצד שגיא קרשובר, תושב העיר.

במקביל, התקבל חלק מהערעור שמנגד שהגיש קרשובר. בעקבות זאת נקבע כי על קרשובר לשלם לבני הזוג פיצוי בגובה 30 אלף שקל, ו-5,000 שקל הוצאות משפט. זאת, במקום 5,000 שקל פיצוי שפסק בית משפט השלום.

חיים ודפנה צורי. צילומים: נחום סגל
בחודש מאי 2017 הגישו בני הזוג צורי תביעת לשון הרע בגובה 300 אלף שקל נגד חבר המועצה ציקי אבישר וקרשובר. בתביעה נטען כי במספר הזדמנויות כתב קרשובר תגובות לפוסטים שפורסמו בעמוד הפייסבוק 'רוח חדשה במוצקין', המנוהל על ידי אבישר.

תגובות אלה, 13 במספר, כללו לטענתם דברי לשון הרע נגדם. בפסק הדין שניתן בחודש ינואר השנה דחתה השופטת את התביעה נגד אבישר, ולגבי קרשובר קבעה כי 8 תגובות מתוך 13 אינן נכללות בגדר לשון הרע, אולם חמשת הפרסומים הנותרים, הכוללים ביטויים כגון השוואה של בני הזוג ל'בוני וקלייד', 'נהנתנית ונרקסיסטית' ועוד - קבעה השופטת כי הם חורגים מתחום המותר.

בעקבות זאת חייבה את בני הזוג צורי, שתבעו גם את אבישר, לשלם לו 7,000 שקל הוצאות, בעוד שקרשובר נדרש לשלם לבני הזוג 5,000 שקל לשניהם יחד. מעבר לכך, קבעה,כל צד ישא בהוצאותיו. חיים ודפנה צורי הגישו ערעור למחוזי, וקרשובר הגיש ערעור שכנגד. השופטת קיבלה את הערעור בחלקו: שתי תגובות שלגביהן קבע בית המשפט כי אינן לשון הרע, השופטת קבעה שהן כן עונות על ההגדרה.

בתגובה הראשונה כתב קרושבר: "בשום מקום בארץ לא משלמים ארנונה על מרפסות פתוחות, רק במוצקין. בשביל לרפד לראש העיר צורי את הכיסים". על כך אמרה השופטת: "ביקורת על גביית ארנונה על מרפסות מותרת, וכמובן שמותר להתרעם על כך, אולם אמירה לפיה הדבר נעשה בשביל לרפד לחיים צורי את הכיסים, מהווה, במובהק, לשון הרע".

בתגובה השנייה נכתב: ''סוף מעשה במחשבה תחילה. בשכונת נווה גנים אין תכנון ואין חשיבה, וממשיכים לבנות עוד מגדלים ועוד מגדלים ואין חניות והכל פקוק, אבל על כל מגדל מעניין כמה צורי מרוויח".

על כך כתבה השופטת: "אמירה לפיה צורי מרוויח על כל מגדל שנבנה בעיר איננה יכולה להיות מובנת אלא כאמירה לפיה קם לצורי רווח פרטי מכל מגדל שנבנה בעיר, היינו - גם כאן מדובר בהאשמה בביצוע עבירות פליליות, ללא שהוכחה אמיתותה של האשמה זו. לפיכך, מדובר בלשון הרע ויש לקבל את הערעור גם לגבי פרסום זה".

כמו כן, קיבלה השופטת גם את הערעור של קרושבר לגבי אחת התגובות, שהשלום קבע כי היא נכללת בגדר לשון הרע. "לך תדע מה עשה בנעוריו שהגיע לאן שהגיע כמו שאומרים פעם מושחת תמיד מושחת.

"אני בטוח שרק בדרך עבריינית בריונית דריסת אנשים בדרך הגיע לאן שהגיע וכן מסכים איתן לחלוטין לגביי מה שרשמת הסיבה שהוא לא תובע היא הסיבה שהוא יודע שזה יטביע אותו סופית. מעניין מה יקרה ביום שהוא יעזוב את התפקיד וכל החרא יצוף מעלה מעלה", לשון התגובה.

כאמור, קבעה השופטת כי אין מדובר בלשון הרע. "בשונה מדעתו של בית משפט קמא, לטעמי הפרסום מהווה הבעת דעה, בעקבות הכתבה של גילת ובהתייחס אליה. מנוסח הדברים ובכלל זה - מהשימוש בביטויים "לך תדע" ו"אני בטוח" ברור, לחלוטין, כי זו דעתו האישית של קרשובר, וכי מדובר במחשבות ובהשערות שלו ולא בקביעת עובדות", נכתב בפסק הדין: "על אף הלשון הבוטה בה נכתבו הדברים, הרי שלאור הפוסט לו הגיבו, אין הם חורגים מהסביר, בנסיבות העניין".

כמו כן קבעה השופטת, כי סכום הפיצוי שנקבע בשלום לזוג צורי אינו סביר ונמוך בהרבה מן הראוי. לאור זאת הגדילה את הפיצוי שעל קרשובר לשם לבני הזוג מ-5,000 שקל ל-30 אלף שקל בתוספת 5,000 שקל הוצאות משפט.

"לטעמי, האשמת המערערים, שוב ושוב, בשליחת יד בכספי ציבור, בשוד הקופה הציבורית, נמצאת במדרג חמור של התנסחות. מדובר בהאשמה חמורה, שיש בה פגיעה, של ממש, בשם הטוב", נכתב.

קרושבר מסר: "ניפגש בעליון".