שבוע לאחר שמועצת העיר קרית ים אישרה את תוכנית ההבראה, במסגרתה יפטרו עובדים ויעשו מאמצים לצמצם בהוצאות ולהגדיל הכנסות, מתברר כי משרד הפנים גם מינה, כחלק מהתוכנית, חשב מלווה לעירייה. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של העיר שממונה לה חשב מלווה.

עיריית קרית ים. צילום: נחום סגל

קרית ים סבלה מאז ומתמיד מבעיות תקציביות. בניגוד ליתר ערי הקריות, שיש בהן אזורי תעשייה ומסחר שמכניסים כסף לקופת העירייה, בקרית ים כ-90 אחוז מסך גביית מס הארנונה הם ממגורים, קרי מתושבים.

העירייה גם מחויבת לתת הנחות בארנונה על פי קריטריונים של הכנסה, ולאור המצב הסוציו אקונומי של חלק מתושבי העיר, גם סעיף זה מעיק על הקופה הציבורית.

היו שנים בהן העירייה התקשתה לשלם משכורות בזמן ונזקקה פעם אחר פעם לסיוע ממשרד הפנים. אבל עד היום לא מונה לעירייה חשב מלווה.

המשבר הנוכחי נובע מכך שהעירייה אינה מקבלת מרפאל את מיסי הארנונה שלטענת הרשות החברה חייבת לה. הנושא נמצא בדיונים משפטיים, ולהערכת העירייה, בסופו של ההליך רפאל תיאלץ לשלם כ-50 מיליון שקל לעירייה, סכום שיאזן את תקציבה.

אבל עד אז אישרה העירייה תקציב עם גירעון מובנה של 23 מיליון שקל, וזאת בנוסף לגירעון מהשנה שעברה. כדי לעמוד בהוצאות, אישרה העירייה תוכנית הבראה בתיאום עם משרד הפנים, שאמורה להביא את הרשות לאיזון ופיתוח מואץ תוך שלוש שנים.

משרד הפנים קבע נקודות לבדיקת ביצוע תוכנית ההבראה, ואם העירייה תעמוד ביעדים היא תקבל סיוע של מענקים והלוואות. אם לא תעמוד בתוכנית, משרד הפנים יכול להרחיב עוד יותר את סמכויות החשב המלווה.

במשרד הפנים מגדירים את תפקיד החשב המלווה כך: "תפקיד המופעל ברשויות מקומיות הנמצאות במשבר הנובע מניהול כספי וארגוני בעייתי, והוא בא לענות על הצורך במנגנון מבוקר ורציונאלי להוצאת כספים ברשות.

"החשב המלווה יהיה חותם שלישי על כל התחייבות כספית, לרבות אישור תנאי העסקה, אישור הנחות ממיסי הרשות וכד'. התחייבות כספית לא תחייב את הרשות ללא חתימתו השלישית של החשב המלווה".

למעשה, ראש העירייה, במקרה הזה דוד אבן צור, וגזבר העירייה לא יוכלו לאשר כל הוצאה כספית ללא אישור החשב המלווה. יתרה מכך, אם העירייה לא תעמוד ביעדי תוכנית ההבראה, סמכויות החשב המלווה יורחבו.

בפקודת העיריות, במצב כזה החשב הופך ל"חשב מלווה בעל סמכויות מוגברות". וכך מתייחסת הפקודה לתפקיד הזה: "נוכח השר כי הרשות אינה מבצעת את תוכנית ההבראה, רשאי השר, בהתייעצות עם שר האוצר, להקנות לחשב המלווה, לתקופה של 6 חודשים, סמכויות נוספות, ובכלל זה: פיטורי עובדים, התקשרות בהתחייבות כספית בשם העיריה, קבלת אשראי, הכנת תקציב, הטלת ארנונה כללית ומיסים שהרשות מוסמכת להטילם".

נכון לעכשיו, לאבן צור יש קואליציה יציבה, ואף חבר מועצה לא ביקר את ההתנהלות הכספית שהובילה למינוי חשב מלווה. החברים מקבלים את ההנחה שרק המחלוקת מול רפאל מונעת את תפקוד העירייה

מעיריית קרית ים נמסר: "העירייה תפעל בדיוק לפי הוראות החוק, ובלבד שאף אחת מהמערכות הנותנות שירות לציבור לא תיפגע, ובראשם החינוך, התברואה והשירות לתושב".