עיריית ביאליק פועלת ליצירת תחרות הוגנת של העסקים בעיר מול הקריון. שעות הפעילות של בתי העסק ברחבי העיר יורחבו ותוקם ועדת היגוי שתסייע להצלחת העסקים הקטנים.

עסקים יפעלו יותר שעות. בית הקפה רוזמרי. צילום: נחום סגל

מועצת העיר אישרה חוק עזר עירוני חדש לפתיחת בתי עסק וסגירתם שהניח על שולחן המועצה ראש העיר, אלי דוקורסקי. על פי החוק החדש בית העסק שעד היום הורשו לפעול עד לשעה 20:00, יורשו לפעול שעה נוספת עד לשעה 21:00.

בתי קפה ומסעדות יורשו כעת לפעול עד לשעה 24:00. על פי חוק הישן הם נדרשו לעבוד עד לשעה 20:00.

סופרמרקטים שאינם נמצאים במבני מגורים, שעד היום לא היתה אליהם התייחסות ספציפית בחוק, ונדרשו לפעול עד ל-20:00 כמו כולם, יורשו כעת לפעול עד לשעה 23:00.

כמו כן, תוקם ועדת היגוי לשיפור השרות לעסקים ובה בעלי תפקידים בעירייה הקשורות לטיפול בבתי העסק: מנכ"ל העירייה, הגזבר, היועצת המשפטית ועוד.

את ועדת ההיגוי מלווה יועצת אירגונית מטעם משרד הכלכלה והתעשייה. "מטרת העירייה לשרת את תושבי העיר ואת העסקים הפועלים בתחומה. לצורך כך יש להקטין את הביורוקרטיה והקשיים בהם נתקלים בעלי העסקים החל מקבלת מידע ראשוני ועד לשלבי קבלת רישיון עסק", אמר דוקורסקי.

"אני רואה חשיבות רבה בשיפור הסביבה הפיסית של העסק, תנאי הנגישות אליו, ליווי מקצועי, קידום יוזמות משותפות".