גזר דין ניתן השבוע לשודד הבנקים מקרית ביאליק - 40 חודשי מאסר ופיצוי לכל אחד מהפקידים ששדד בסך 1,500 שקל.

שוד באמצעות פתק. צילום: גיל לרנר

ב-12.6.18 הגיע הנאשם (35) לסניף בנק בקרית ים לאחר שהצטייד בכובע אותו חבש ומשקפי שמש שכיסו את עיניו. הוא ניגש לפקיד, הציג לו פתק ואמר לו "זה שוד, תביא את הכסף", הפקיד השיב לו שהוא אינו מחזיק כסף בקופה, והנאשם עזב את המקום מבלי שהצליח לשדוד כסף.

יומיים לאחר מכן הגיע הנאשם לבנק ברחוב חלוצי התעשייה בקרית חיים, וכמו בפעם הראשונה, כאשר הוא מצויד בכובע, משקפי שמש ובפתק, הוא ניגש לפקיד, אמר לו "זה שוד, תביא לי מהר את הכסף" והושיט לו שקית. הפקיד הכניס 1,850 שקל לשקית ומסר לנאשם. הנאשם נטל את השקית ונמלט תוך שנשמטו על רצפת הבנק 400 שקל מכספי השוד.

יומיים לאחר מכן שוב שדד הנאשם סניף בנק נוסף בחיפה, באותה דרך בדיוק. במקרה זה גם הכניסה הפקידה 1,850 שקל לשקית ומסרה לנאשם, אך הוא דרש ממנה סכום כסף נוסף בשטרות של 200 שקל והיא שפחדה ממנו , מסרה לו עוד 16,790 שקל.

בכסף ששדד השתמש הנאשם לרכישת סמים. טרם גזירת עונשו של הנאשם, ביקש סניגורו להקל עימו וציין כי מרשו לא הפעיל אלימות כנגד הנשדדים ולא איים עליהם בנשק קר או חם.

על טענה זו, כתב שופט בית משפט המחוזי, דניאל פיש, בגזר דינו: "לעובדי סניפי הבנק לא נגרם כל נזק גופני ולא הופעלה כלפיהם כל אלימות מצד הנאשם, אך לא ניתן להתעלם מהלחץ הנפשי נוכח האירוע הטראומטי שחוו".

כמו כן פסק השופט כי על השודד לשלם לכל אחד מהפקידים ששדד פיצוי בסך 1,500 שקל וכן להחזיר לשני סניפי הבנק שנשדדו את סכומי הכסף ששדד.

יצוין, כי במקרה הראשון הורשע הנאשם בעבירה של ניסיון שוד ובשני המקרים האחרים בשוד.