קרית אתא מובילה באחוז התלמידים הלומדים ברשות וזכאים לתעודת בגרות. אחריה קרית ביאליק וקרית מוצקין, וסוגרת את הטבלה קרית ים, שממוצע ההוצאה פר תלמיד בה - הוא הגבוה בקריות. בקרית מוצקין מספר התלמידים בכיתה הגבוה בקריות, אולם בהפרשים קטנים בלבד מיתר הרשויות.

הפתעה בדירוג הבית ספרי: תיכון קרית חיים עלה למקום הראשון בשיעור הזכאים לבגרות, עם עלייה של 14 אחוז, כך גם בתיכון לוינסון בקרית ים, שרשם עלייה חדה של 15 אחוז.

צילום: shutterstock

השבוע פירסם משרד החינוך את התמונה החינוכית לשנת תשע"ח. הנתונים כוללים פרמטרים רבים על מערכת החינוך העירונית ועל כל בית ספר בנפרד. בין הנתונים גם שיעור התלמידים הזכאים לבגרות, שגורם לסערה בכל שנה, על אף שנתון זה לבדו אינו משקף את איכות הלמידה בבית הספר ואת רמתו. הנתונים כוללים בין השאר, איכות תעודת הבגרות, אחוזי בגרות מצטיינת, אקלים בית ספרי, נשירה, התמדה, השקעה בתלמידים ועוד.

קרית אתא
86.7 אחוז זכאים
לתעודת בגרות
קרית אתא מובילה בשיעור הזכאים בקרב התלמידים הלומדים ברשות. דהיינו, כל התלמידים שלומדים במוסדות החינוך בעיר, גם אם אינם מתגוררים בה. שיעור הזכאים עומד על 86.7 אחוז, עלייה של כ־3 אחוז משנת תשע"ז (83.6). שיעור הזכאים לבגרות בקרב התלמידים הגרים ברשות גם אם לומדים במוסדות חינוך מחוץ לה עומד על 83.4 אחוז, ללא שינוי משמעותי משנה קודמת.

העלות הממוצעת לתלמיד בקרית אתא הינה הנמוכה בקריות - 20,935 שקל. ממוצע התלמידים בכיתה הוא 27, ונשירה - 1 אחוז. שיעור הזכאים לבגרות מצטיינת: 6.6 אחוז. כמו כן שיעור המתגייסים בעיר בקרב הבנים עומד על 90.2 אחוז והבנות 73.2 אחוז.

קרית ביאליק
מקום ראשון בבגרות מצטיינת
בקרית ביאליק שיעור התלמידים הלומדים ברשות וזכאים לבגרות עומד על 83.6 אחוז, עלייה של יותר מ-3 אחוז משנה שעברה (79.2). שיעור התלמידים הגרים ברשות וזכאים לבגרות עומד על 78.2 אחוז, ללא שינוי ניכר משנה קודמת (78.5).

שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת הוא הגבוה מבין כל הרשויות ועומד על 8.7 אחוז, והנשירה 0.4 אחוז. ההשקעה הממוצעת לתלמיד הינה 23,325 אלף שקל, ומספר התלמידים הממוצע בכיתה 27.8. שיעור הגיוס לצה"ל עומד על 90.7 אחוז בקרב הבנים ו- 89.3 אחוז בקרב הבנות.

קרית מוצקין
אחוזי גיוס הבנים
הכי גבוהים
בקרית מוצקין נרשמה ירידה לעומת השנה הקודמת. בשנה שעברה עמד שיעור הזכאים לבגרות בקרב התלמידים הלומדים בעיר על 79.6 אחוז. השנה חלה ירידה של יותר מ-2 אחוז, ושיעור הזכאים עומד על 77.1 אחוז. מוצקין רשמה ירידה של כ-3 אחוז גם בשיעור התלמידים הזכאים לבגרות הגרים ברשות: השנה 79.6 לעומת 82.7 אחוז.

העלות הממוצעת לתלמיד בקרית מוצקין - 21,426 אלף שקל, ומספר התלמידים הממוצע בכיתות הינו 28.6, הגבוה בקריות. שיעור הזכאים לבגרות מצטיינת הינו 7.3 אחוז, והנשירה 0.8 אחוז. בקרית מוצקין שיעור הבנים המתגייסים הוא הגבוה בקריות ועומד על 93.3 אחוז. בקרב הבנות 67.7 אחוז מתגייסות, הנמוך בקריות.

קרית ים
השקעה הכי גדולה בתלמיד
קרית ים, שרק לאחרונה זכתה בפרס החינוך הארצי, סוגרת את הטבלה עם ירידה של כ-3 אחוז לעומת השנה הקודמת. בקרב תלמידים הלומדים ברשות, שיעור הזכאים לבגרות בתשע"ח עומד על 72.4 אחוז, כאשר שנה לפני כן היה 75.6 אחוז. אולם בקרב התלמידים הגרים ברשות חלה מגמה הפוכה - עלייה של כ-2 אחוז, מ-71.3 אחוז זכאים בתשע"ז לכעת 73.2 אחוז.

ממוצע ההשקעה בתלמיד בקרית ים הוא הגבוה בקריות ועומד על 24,933 שקל. גם ממוצע התלמידים בכיתה הוא הנמוך ביותר - 25.7. הזכאות לבגרות מצטיינת הינה 5.1 אחוז, והנשירה 1 אחוז. מבין תושבי קרית ים, 95 אחוז מהבנים מתגייסים לצה"ל ו-81.4 אחוז מהבנות.

בתי הספר
ההפתעה של תיכון קרית חיים
הקפיצה הגדולה נרשמה בשיעור הזכאים לבגרות בבתי הספר. מקרב בתי הספר בקריות מובילה מדי שנה אולפנה סגולה בקרית מוצקין, בה שיעור הזכאים עומד בתשע"ח על 96.5 אחוז, ירידה של חצי אחוז משנה שעברה. אחריה תיכון קרית חיים, שבשנה קודם לכן היה במקומות האחרונים ברשימה, וכעת רשם עלייה של כ-14 אחוז בשיעור הזכאים לבגרות: 91.4 אחוז לעומת 77.3 אחוז בשנה קודמת.

עלייה חדה רשם גם תיכון לוינסון בקרית ים שעומד על 90.5 אחוז זכאים לבגרות. עליה של כ-15 אחוז משנה קודמת, אז היה שיעור הזכאים 75.7 אחוז.

במקום הרביעי בית הספר רוגזין בקרית אתא עם 89.4 אחוז זכאים לבגרות, עלייה של כ-2 אחוז לעומת השנה הקודמת. אחריו אורט קרית ביאליק עם 87 אחוז זכאים לבגרות, עלייה של כ-4 אחוז לעומת השנה הקודמת. אורט מוצקין רשם ירידה של כ-5 אחוזים ועומד על 84 אחוז. בסוף הטבלה בית הספר רבין בקרית ים, שמספר הזכאים לבגרות בו עומד על 76 אחוז, לעומת 80.5 אחוז בשנה הקודמת.

יצוין, כי כל הנתונים המוצגים אינם כוללים את ילדי החינוך המיוחד. כמו כן, בהתבוננות על הנתונים על פי התלמידים הגרים ברשות ולומדים גם במוסדות החינוך מחוץ לעיר, התמונה משתנה מעט. קרית אתא עדיין מובילה בקריות, אחריה קרית מוצקין, קרית ביאליק שלישית וקרית ים אחרונה.