המשרד להגנת הסביבה הודיע כי הוא רואה בחומרה את הניתוק מחשמל של תחנת הניטור, ומציב לעירייה פרק זמן של שבועיים לפתרון הנושא. "במקום להסתיר את נתוני זיהום האוויר מהתושבים, על העירייה לטפל במוקדי הזיהום", אמרו השבוע.

נתוני זיהום אוויר בינוניים. תחנת הניטור (המנותקת) | צילום: נחום סגל

תחנת הניטור ברחוב דרך עכו (כביש עכו-חיפה) נקראת "דרך עכו – קרית מוצקין", ותפקידה לבדוק את כמות המזהמים מתחבורה באזור, על מנת שניתן יהיה בהמשך להגדיר את הקריות כ'אזור אוויר נקי', שהכניסה לרכבים מזהמים אליו אסורה, כמו לרחובות מרכזיים בחיפה.
אולם מזה מספר חודשים, התחנה מנותקת ואינה מנטרת מזהמים - לאחר שהעירייה החליטה לנתק אותה מהחשמל.

המעשה נחשף בישיבה של איגוד ערים להגנת הסביבה, שהתקיימה לפני מספר שבועות. אז הודה המשנה לראש העיר בקרית מוצקין, יוסי מרקוביץ', המכהן כנציג העיר באיגוד, כי העירייה ניתקה מהחשמל את תחנת הניטור. הסיבה: פרסומים שאינם מחמיאים לעיר על כך שקרית מוצקין היא העיר השלישית בארץ בזיהום אוויר מתחבורה, נתון שהתפרסם בדוח של עמותת אדם טבע ודין.

יו"ר האיגוד, עו"ד שרית גולן שייטנברג, אמרה בישיבה כי לא בטוח שהניתוק הוא חוקי. טענת העירייה היא כי תחנת הניטור מדווחת על זיהום בכביש דרך עכו, הגובל ברשויות נוספות, ולא נכון לייחס את נתוני הזיהום למוצקין בלבד. לטענתם, פניות העירייה למשרד להגנת הסביבה, בבקשה לשנות את שם התחנה, לא נענו.

לפני כשבועיים שלח מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה מכתב למנכ"ל העירייה, בתשובה לפניית העירייה מחודש מרץ, ובו הבהיר שהפרסום של אדם טבע ודין כלל לא היה קשור לתחנת הניטור, ולא היה מושפע מתוצאות המדידה, אלא מבוסס על חישובי פליטות, ששויכו לכל רשות על פי גבולותיה.

לטענת המשרד, דווקא נתוני תחנת הניטור (טרם ניתוקה) הצביעו על כך שריכוזי המזהמים בעיר הם בינוניים - בניגוד לשיטת החישוב של אדם טבע ודין שהמשרד מסתייג ממנה. ריכוזי מזהמי האוויר התחבורתיים באזור הוא נמוך ביחס לריכוזים הנמדדים בתחנות ניטור אחרות הסמוכות לכבישים הראשיים כמו בעיר התחתית בחיפה, בדרום תל אביב ומרכז ירושלים", נכתב.

במכתבו לא מתייחס המנכ"ל לדרישה לשנות את שם התחנה, וכותב שהמשרד רואה בתחנה מקור מידע אמין לתושבים בכל הקשור למצב איכות האוויר באזור.

השבוע, בעקבות פניית "מיינט קריות" בנושא ניתוק התחנה, נמסר כי במשרד להגנת הסביבה רואים את המעשה של העירייה בחומרה, ודרשו לחבר את תחנת הניטור לחשמל. "מדובר בתחנה תחבורתית, המנטרת את מזהמי האוויר הנפלטים מתחבורה", נמסר.

"בפברואר 2019 הופסקה פעילות התחנה לשם שדרוג והחלפת מבנה. במרץ הודיע למשרד מנכ"ל עיריית קרית מוצקין, שהוא מבקש לפנות לאלתר את תחנת הניטור, ואף לא הסכים לחבר אותה מחדש לרשת החשמל. המשרד רואה בחומרה את ניתוק תחנת הניטור מחשמל, ופנה לעירייה בדרישה לחברה בחזרה לרשת החשמל".

במשרד הוסיפו כי אם העירייה לא תעשה כן, יפעיל המשרד את סמכותו כדי לחייב אותה לעשות זאת על פי חוק אוויר נקי. "המשרד מעדכן כי ימשיך בדיונים עם הרשות כדי להגיע להסכמה בתוך כשבועיים על המשך פעילות תחנת הניטור.

"בהיעדר הסכמות – המשרד יפעיל את סמכויותיו ויחייב את העירייה לבצע את ניטור האוויר ובהתאם לקבוע בחוק אוויר נקי יפנה לשר הפנים לנושא זה", נמסר.

"המשרד סבור שבמקום להסתיר את נתוני זיהום האוויר מהתושבים, על העירייה לטפל במוקדי הזיהום וליישם פעולות שהמשרד תיקצב במסגרת החלטת ממשלה מיוחדת, כגון תקציב של 9 מיליון שקל להרחבת אזור האוויר הנקי מחיפה לקריות, ותקציב של 4.6 מיליון שקל בהפעלת מערך רכב שיתופי-חשמלי לקריות.

"פרויקטים אלה מצליחים בחיפה והובילו להפחתה משמעותית בזיהום האוויר מתחבורה, אך לא מתקדמים בקריות בקצב מספק, וראוי כי עיריית קרית מוצקין תקדם את חלקה בנושא בצורה נחושה יותר".

בעיריית מוצקין בחרו לא להגיב.