תושב הקריות זייף את הכתובה וחויב במלוא הסכום - כך פסק השבוע בית הדין הרבני.

צילום: shutterstock

הבעל ביקש להתגרש והאישה, באמצעות ב"כ עו"ד גיא אופיר, ביקשה שישלם לה את כתובתה. הבעל הסכים מיד וציין כי אין לו כל התנגדות לשלם את הסכום כבר במעמד סידור הגט, וטען כי סכום הכתובה עומד על 50 אלף שקל.

אולם עו"ד גיא אופיר טען שבוצעה בכתובה מחיקה, באמצעות קשקוש בעט והסכום המקורי שנכתב היה 720 אלף שקל.

עו"ד גיא אופיר. צילום: שרית נס

בית הדין נדהם מהממצאים שהציג בפניהם עו"ד אופיר ובניהם תצהיר של  הרב מסדר הקידושין בלשכת הרבנות במקום מגוריה של האישה, לפיו המחיקה לא בוצעה על ידו בזמן כתיבת הכתובה וכפי הנראה הדבר בוצע שלא כדין במועד מאוחר יותר, על ידי גורם נעלם.

בית הדין דרש את התייחסות הצדדים לדבר הזיוף בכתובה, כאשר הבעל מצידו לא מסר כל הכחשה לעובדת המחיקה והזיוף, אך טען טענות מתחמקות, לפיכך ראה בכך בית הדין כהודאה מצד הבעל לדבר הזיוף וקבע כי למרבה הצער הדבר התבצע בדרך של רמייה וזיוף, כאשר סכום הכתובה "הופחת" ונמחק בחלקו הגדול כדי שלבעל יהיה קל יותר לשלם סכום קטן באופן משמעותי.

בית הדין הבהיר כי שטר הכתובה הוא שטר התחייבות לכל דבר ויתרה מכך בשטר הכתובה הבעל מתחייב לא רק לעניין כספים אלא גם התחייבויות אחרות כלפי אשתו כמפורט בה.

בית הדין לא הסתיר את זעמו וקבע כי נסיבות בהן בעל דין מגיש לבית הדין שיושב כערכאה משפטית מסמך מזויף וזאת כדי להפיק תועלת מדבר הזיוף ובכך מטעה את בית הדין, מטעה את הצד שכנגד ומכשיל את בית הדין בעבודתו על מנת שייצא מתחת ידו פסק דין שאינו אמתי – הינן חמורות מאין כמותן.

על כן ומשלא נמצאה כל עילת גירושין ונדחתה בקשת  הבעל לגירושין, נענה בית הדין לבקשתו של ב"כ של האישה עו"ד גיא אופיר והטיל על הבעל לשלם לאשה מלוא כתובתה בסך 720 אלף שקל בקיזוז המגיע לה מתוקף איזון המשאבים.