שלושת חברי סיעת 'הילה שלם והתושבים', במועצת עיריית קרית אתא, החרימו את ישיבת המועצה שהתקיימה ביום רביעי השבוע. זאת, במחאה על כך שמשך חצי שנה ראש העיר אינו מעלה לסדר היום שאילתות והצעות לסדר שמעלים חברי הסיעה.

ישיבת מועצה קרית אתא. צילום נחום סגל
מאז תחילת הקדנציה טוענת יו"ר הסיעה, הילה שלם רובין, כי ראש העיר, יעקב פרץ, אינו נוהג על פי פקודת העיריות, לא מקיים את ישיבות המליאה ביום שהמועצה קבעה בתחילת הקדנציה, ומתעלם משאילתות והצעות הסדר שחברי הסיעה מעלים. בעבר כבר פנו חברי הסיעה למשרד הפנים בנושא הזה, אבל דבר לא השתנה.

גם החודש ישיבת המועצה לא התקיימה במועד שנקבע בתחילת הקדנציה, יום הרביעי הראשון בכל חודש, אלא זומנה שבועיים לאחר מכן. סדר היום כולל שני סעיפים בלבד, דוח כספי לרבעון הראשון של השנה ואישור החלטת וועדת הכספים לגבי שני תב"רים (תקציבים בלתי רגילים).

הילה רובין שלם: "מעל לחצי שנה שראש העיר עובר על החוק ולא מעלה הצעות לסדר ושאילתות. לא ניתן שמועצת העיר תהיה חותמת גומי של הרצונות של פרץ. מועצת העיר צריכה לדון במהות ובצרכי התושבים ולבנות מדיניות ולא רק לאשר תב"רים. נלחם למען ייצוג התושבים ושיח אמיתי המשקף את השטח ואת הצרכים. נלחם על הדמוקרטיה של העיר וכמובן על החוק. יעקב פרץ הוא לא מעל לחוק".

שלם רובין הודיעה כי חברי הסיעה בודקים את כל ההליכים האפשריים שבהם יכולים לנקוט וכבר פנו לגורמים הרלוונטים בנושא הזה. "לבסוף נעביר לו שיעור בדמוקרטיה", ציינה הילה שלם רובין.

מעיריית קרית אתא נמסר: "ישיבות המועצה מתנהלות וימשיכו להתנהל בצורה תקינה ובהתאם לחוק".