המשרד להגנת הסביבה זימן היום (רביעי) את מנהלי בתי זיקוק לנפט (בז"ן) וגדיב בחיפה לשימוע, על מנת להשמיע את טענותיהם. זאת, בטרם יקבל המשרד החלטה על נקיטת צעדים כנגד החברות בקבוצה, כולל הוצאת צו למניעת או לצמצום זיהום אוויר מכוח סעיף 45 לחוק אוויר נקי, בשל חריגות מערך הסביבה של המזהם בנזן.

מפרץ חיפה. צילום: גיל נחושתן

בשימוע זה יוכלו החברות גדיב ובתי זיקוק לנפט להשמיע את טענותיהם בדבר הודעת המשרד להגנת הסביבה על פיה הוא שוקל להוציא צו מנהלי, במסגרתו ידרוש מהחברות לרוקן מכלי אחסון שיש להם תרומה משמעותית לפליטות בנזן, עד להתקנת אמצעי הפחתה או לחיבורם למתקני טיפול; וכן לדרוש מהחברות החלפה של עשרות אלפי רכיבי הציוד במתקנים שזוהו כמתקנים מהם יש פליטות בנזן משמעותיות מרכיבי ציוד.

בשנת 2018 נרשמה ירידה משמעותית של עשרות אחוזים בחריגות בחומר המזהם בנזן, בשל יישום התוכנית להפחתת הפליטות שהמשרד להגנת הסביבה חייב את קבוצת בז"ן בביצועה - ואולם עדיין מוסיפות להימדד חריגות מערך הסביבה שנקבע לבנזן.

על אף הירידה בחריגות, מאז ינואר 2017 ועד היום נמדדים ריכוזים של בנזן החורגים מערך הסביבה שנקבעו בתקנות איכות אוויר בתחנות ניטור סביבתי סביב שטחן של החברות בתי זיקוק, גדיב וכרמל אוליפינים (מתחם בז"ן) ובדיגום הסביבתי שמבוצע על ידן במשותף.

לחברות ניתנו הזדמנויות רבות - הן במסגרת היתר הפליטה והן במסגרת התכניות שהיה על החברות להגיש על פי צו 45 שהוצא על-ידי המשרד - להפסיק את החריגות הללו. גם התוכנית המקיפה שיישמו החברות, לא הפסיקה את החריגות באופן מלא.

בנזן הוא חומר מסרטן ודאי לאדם הנפלט לאוויר מפעילות תעשיתית ותחבורה. בניתוח המאפיינים המטאורולוגיים שבוצע על-ידי מומחי המשרד נמצא קשר ישיר בין ריכוזי הבנזן החורגים לבין מתחם בז"ן. במשרד ציינו כי לאור זאת, ולאור היותו של המזהם בנזן מסרטן ודאי לאדם, המשרד להגנת הסביבה לא יוכל לקבל המשך חריגות מערך סביבה בבנזן על המשמעויות הבריאותיות והסביבתיות שלהן, והוא שוקל הוצאת צו מנהלי למניעה או לצמצום של זיהום אוויר, שמשמעותו היא אף סגירת מכלים ודרישות מחמירות למתקנים נוספים.

במסגרת הצו המנהלי הקודם, נדרשו מפעלי הקבוצה בין היתר להגיש מיפוי של מקורות הבנזן שתכולת הבנזן בהם היא מעל ל-1%. מניתוח תוצאות מיפוי זה, וכן על פי המידע המצוי בידי המשרד להגנת הסביבה ומניתוח מקורות הפליטה האחראים לחריגות, עולה כי למכלי האחסון ולפליטות מרכיבי ציוד של המפעלים גדיב ובתי זיקוק לנפט תרומה משמעותית לפליטות בנזן ממתחם בז"ן.

המשרד להגנת הסביבה זימן את מנהלי קבוצת בז"ן לשימוע בשל המשך חריגות מערכי סביבה במזהם בנזן: שוקל סגירת מכלים והחלפה מסיבית של עשרות אלפי רכיבי ציוד במתקנים בגדיב ובבז"ן החשודים בפליטת בנזן

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "חריגות הבנזן ממתחם בז"ן חייבות להיפסק באופן מיידי ואנו מודיעים היום לבז"ן על כוונתנו לנקוט בצעד חסר תקדים, שיורה על החלפת עשרות אלפי רכיבי ציוד ואף על סגירת מתקנים בלוחות זמנים הדוקים.

ביצוע הצו המינהלי כפי שחייבנו הוביל לירידה משמעותית בעליות ריכוזי הבנזן אבל עדיין נרשמות חריגות. תושבי מפרץ חיפה זכאים לנשום אוויר נקי ואנו פועלים בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותנו להפחית סיכונים סביבתיים ולהגן ולשמור על בריאותם".

מבזן נמסר: "קבוצת בזן הינה מתקן קריטי וחיוני לתפקודו התקין של המשק. הקבוצה משקיעה עשרות מיליוני שקלים מדי שנה ומאמצים רבים בצמצום השפעותיה על הסביבה, בין היתר ע"י הפעלת תכנית ייעודית להפחתת פליטות בנזן, ניטור מתקדם ופיתוח מוצרים נקיים וחדשניים.

"העובדות בשטח מצביעות על-כך שמאמצי הקבוצה נושאים פרי ורמות פליטות הבנזן מחצריה פחתו בשנים האחרונות בכ-70%. בנוסף, לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, רובו ככולו של הבנזן שבאוויר נפלט מרכבים ומתחנות דלק.  לאחרונה, השיקה קבוצת בזן את הדלק הנקי בעולם, המכיל מחצית מכמות הבנזן הקבועה בתקן ובכך הפחיתה את פליטות הבנזן במפרץ חיפה בעשרות אחוזים, הרבה יותר מאשר סך הפליטות ממפעליה".