מועצת עיריית קרית ים אישרה השבוע, בישיבה ראשונה וחגיגית של ההרכב החדש, את מינויים של שני סגנים בשכר לראש עיריית קרית ים, דוד אבן צור: אדם אמילוב, שכיהן בתפקיד סגן בשכר בקדנציה הקודמת, ימונה שוב לתפקיד, ובנוסף מונה לסגן בשכר ז'נו פלס, שכיהן בקדנציה הקודמת כסגן ללא שכר.

ארבעה סגנים, בכפוף לאישור משרד הפנים. הישיבה הראשונה. צילום: נחום סגל

כמו כן, מתכוון ראש העיר למנות את אלי כהן כסגן ללא שכר, בכפוף לקבלת אישור ממשרד הפנים, וזאת בנוסף למינוייה של עו"ד שיראל בר לממלאת מקום ראש העיר ללא שכר, תפקיד שהיא מילאה גם בקדנציה הקודמת. המינויים אושרו ברוב קולות, ורק חבר המועצה בני אברקי הצביע נגד. חבר המועצה שלומי טל לא הגיע לישיבה.

הישיבה הוקרנה על מסך בלובי של אשכול הפיס. תחילה נפרדו מחברי המועצה היוצאים, ובהמשך הושבעו החברים החדשים. אבן צור ציין את הישגי העירייה בכהונה הראשונה שלו, והבטיח כי העירייה תמשיך להתנהל בשקיפות רבה, וכי הוא וכל חברי המועצה הם משרתי ציבור, וזו עבודתם.

הסגן בשכר אמילוב יחזיק בתיקים קליטת עלייה, שיקום שכונות ועיר ללא אלימות. פלס יחזיק בתיקי הרווחה ומרכז הצעירים. בנוסף להבטחה למנות את אלי כהן לסגן ללא שכר, הבטיח ראש העיר כי יפעל לבחירתו של עו"ד אלון סיסו כנציג האזור ברשימת הליכוד בבחירות הבאות. המינויים אושרו כאמור ברוב קולות.

בלט בהיעדרו, כאמור, חבר המועצה שלומי טל, שנחל הפסד לאבן צור בבחירות. לטענת טל, ההזמנה לישיבה נשלחה אליו כמה שעות לפני שעת כינוסה, וללא ציון שמו. בפוסט שפרסם כתב: "אני מוחה על כך שאני מקבל הזמנה היום, 2.12 בשעה 13:00, למייל, ללא ציון שמי, עם תאריך של מספר ימים קודם.

"בניסיון לשקר עליי ועל הציבור, כדי שלא אוכל להגיע מוכן לישיבה ולהצביע בהתאם. איפה נשמע שאני מקבל הזמנה לישיבת מועצה ואת סדר היום, לפיו עומדים לאישור תקציבים במיליוני שקלים, ובסך הכל 26 סעיפים שלמים (!!!!) ואת כל אלה אני זוכה לקבל 5 שעות בלבד לפני הישיבה?

החוק קובע מפורשות כי יש להעביר הזמנה מסודרת עם סדר יום מפורט 48 שעות קודם ובנושא תקציב 10 ימים קודם לכן. אני לא מתכוון להיות שותף להצגה, וקורא לאדוני ראש העיר להתחיל להתנהל בשקיפות וליידע אותי מראש ועל פי חוק על כל ישיבה בחמש שנים הקרובות. אני לא מתכוון לעבור על מקרה חמור זה לסדר היום".

מעיריית קרית ים נמסר על טענת טל: "ההזמנות לישיבת מועצת העיר החגיגית נשלחו לכל חברי מועצת העיר שבוע לפני כינוסה, ונמסרו באופן ידני גם לחבר המועצה טל.

סדר היום הסופי של הישיבה נשלח לכל חברי המועצה בדוא"ל 72 שעות לפני קיום הישיבה. בשל תקלה טכנית שאירעה בשרת העירייה, מתברר שמקצת מהחברים קיבלו את סדר היום באיחור וללא ציון שמי. הסעיפים התקציביים שהיו על סדר היום היו תב"רים ואינם מחייבים הודעה של 10 ימים מראש".

רחוב סא"ל מ'
מועצת העיר אישרה את הצעת ראש העיר להסב את שמו של רחוב יוספטל בעיר לרחוב שינציח את גיבור ישראל - סגן אלוף מ', אשר נפל לפני שבועות אחדים בעזה. הצעה זו תהיה כפופה לאישור ועדת השמות ולהסכמת משפחתו של סגן אלוף מ.

לדברי אבן צור, מדובר במחווה סמלית שמקבלת העירייה בחג המכבים. נציין כי גיורא יוספטל היה פעיל ציוני, חבר כנסת ומראשי מפא"י, שנודע באמירות קשות נגד יהודי צפון אפריקה.