כביש 22 ייסגר למשך שני לילות השבוע בעקבות עבודות להשלמת מחלף חן: הלילה בין יום שני לשלישי ובלילה שבין רביעי לחמישי, לשני הכיוונים בקטע בין מחלף ביאליק למחלף כרי נעמן.

  שינויים בהסדרי התנועה בעוקף קריות. צילום: נחום סגל

סגירת הכביש תאפשר עבודות להשלמת מחלף חן, בצפון קרית ביאליק. נכון לעכשיו כבר הונח הגשר עד לכביש עצמו ובמהלך שני הלילות הללו, יושלמו עוד עבודות להנחת חלקים מהגשר המתוכנן.

הנוסעים מהקריות צפונה יופנו לכיוון כביש מספר 4 (כביש עכו חיפה) ואותה הכוונה תהיה גם לבאים מהצפון.