המשרד להגנת הסביבה ממשיך לפעול נגד דור כימיקלים. היום (ב') הודיע המשרד על הוראה שניתנה למפעל לעצור את ההזרמה בצינורות מוטמנים נוספים של המפעל המעבירים חומרים מסוכנים, ועוברים באזורי תעשייה במפרץ חיפה. 

דליפת הגז בקרית חיים. צילום: המשרד להגנת הסביבה

לפני כשבועיים הורה המשרד להגנת הסביבה למפעל דור כימיקלים לסגור את שני קווי הצנרת של C4. שני הקוויים מהם ככל הנראה התרחשה הדליפה לפני שלושה שבועות. לדרישה זו, נוספה דרישה של עיריית חיפה, להשבית את כל הצנרת של המפעל. אולם זו נדחתה על ידי בית המשפט, בעתירה שהגיש המפעל. בעקבות זאת, הקווים שנותרו סגורים היו אותם, שני קווים אותם הורה המשרד לסגור.

במקביל, מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, שלמה כץ, קיים שימוע למפעל לאחר המקרה, בו הוא והצוות שמעו את כלל טענות המפעל. הצוות העלה את החשש כי המפעל אינו מקפיד על אופן התפעול והתחזוקה של התשתיות שלו.

אתמול הועברה לחברה ההחלטה לאחר שהמשרד שקל את טענות המפעל והנסיבות לעומק, כך נמסר.

בהחלטה נקבע כי על המפעל להפסיק באופן מיידי את ההזרמה בצינורות העוברים בשטחים ציבוריים. כמו כן הוא הציב תנאים מחמירים לצורך חידוש ההזרמה בצנרת.  

בנוגע לשני קווי צנרת שאינם עוברים בשטחים ציבוריים ולפי משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה הם בעלי משמעות רחבת היקף למשק ולצרכים הציבוריים, התיר המשרד את המשך ההזרמה בכפוף לתנאי הפעלה מחמירים.

זאת, לאחר הערכת סיכונים שמצאה כי אין בהפעלתם כדי לסכן את הציבור. "המשרד להגנת הסביבה מדגיש, כי העובדה שדליפת הגז התגלתה רק בעקבות תלונות אזרחים לרשות הכבאות וכן לעיריית חיפה ולא באמצעות מערכות הגילוי המוקדם וההתרעה על דליפות מקווי שינוע חומרים מסוכנים, מצביעה על כשל כולל במערכת בקרת הדליפות של המפעל.

מערכת גילוי הדליפות הקיימת על צינור ה-C4 לא הצליחה במשך ימים לגלות דליפה, ולאור זאת, עולה החשד כי המפעל אינו ערוך ברמת ההגנה הנדרשת לגילוי ומניעת דליפות ממערך קווי השינוע של חומרים מסוכנים", נמסר מהמשרד להגנת הסביבה.

"המשרד ממשיך לתחקר את האירוע, לרבות חשד לרשלנות ולקלות דעת מצד החברה לאפשרות של זיהום, וחשיפת הציבור לסכנה סביבתית משמעותית ובלתי סבירה, וינקוט בכל האמצעים הנדרשים ובכל כלי האכיפה העומדים לרשותו".