המשרד להגנת הסביבה פשט על משרדי חברת דור כימיקלים. במהלך הפשיטה נלקחו מסמכים הקשורים לאירוע דליפת הגז במפרץ חיפה. במקביל המשרד אסר על המפעל לעשות שימוש בצנרת– גם אם הדבר כרוך בהשבתת המפעל כולו.

מפעל דור כימיקלים. צילום: המשרד להגנת הסביבה

אירוע הדליפה ביום שישי הגיע לעת עתה לסיומו, אולם כעת מתחילה חקירה על ידי כל הגורמים. שכן, הרבה שאלות עומדות תלויות כעת באוויר, בהן מדוע לקח מספר ימים עד שזוהה מקור הדליפה, מדוע לא פעלה מערכת המתריעה מפני דליפות ועוד.

במסגרת בדיקה זו פשט היום (ב') המשרד להגנת הסביבה על משרדי חברת דור כימיקלים, בשיתוף פעולה של המשטרה הירוקה במשרד וצוותי מחוז חיפה. במסגרת הפשיטה, נמסר, נתפסו מסמכים הקשורים לאירוע דליפת הגז הדליק בצנרת C4, המוליכה את הגז ממפעל דור כימיקלים אל תשלובת בתי זיקוק (בז"ן). מסמכים הרלוונטיים לנסיבות הארוע והתרחשותו.

במקביל נמסר מהמשרד להגנת הסביבה כי במכתב שהוציא מנהל מחוז חיפה, שלמה כץ, יו"ר ומנכ"ל קבוצת דור כימיקלים, גיל דנקנר, הנחה את המפעל כיצד לפעול. כץ אסר על דור כימיקלים לחדש את העברת החומרים המסוכנים בצנרת זו, עד לבחינת סיבת הדליפה וההשלכות של אירוע הדליפה, גם אם הדבר כרוך בהשבתת המפעל או מתקניו.

"על דור כימיקלים להעביר למשרד להגנת הסביבה באופן מיידי תכנית לבדיקת מיקום התקלה והסיבה לתקלה; דוח של מערכת בקרת דליפה; תוצאות בדיקת תקינות ונוהל תחזוקה שוטפת של קו הצנרת וטיפול בדליפה ומסמכים נוספים", נמסר מהמשרד להגנת הסביבה: "המשרד להגנת הסביבה מבצע תחקור של האירוע, וינקוט בכל האמצעים הנדרשים ובכל כלי האכיפה העומדים לרשותו".