משרד הפנים הורה לעיריית קרית ביאליק לבטל את מינוי סגן ראש העיר הרביעי שמינתה. עיריית קרית ביאליק: "העירייה פועלת על פי חוק". אוצ'וקובסקי: "לא ידוע לי על זה, כנראה זה לא אני".

אלי דוקורסקי (משמאל) ושני אוצ'קובסקי. צילום. נחום סגל

לפני כחודשיים, בישיבת מועצת העיר החגיגית בקרית ביאליק, אישרה המועצה מינוי של סגן ראש העיר רביעי ללא תשלום, שני אוצ'וקובסקי. זאת על אף כי בחוזר מנכ"ל משרד הפנים נקבע, שרשות בגודל של קרית ביאליק יכולה למנות שלושה סגנים בלבד.

בעקבות המינוי שלח עו"ד מיימון פאר מקרית ביאליק מכתב לממונה על המחוז במשרד הפנים, פאיז חנא בו ביקש לדעת מדוע אושר המינוי הנ"ל.

כזכור, אין זו פעם ראשונה שבעיריית קרית ביאליק ממנים סגן ראש עיר רביעי בניגוד להוראות משרד הפנים. בשנת 2011 מונה אז חבר המועצה, ירון מזוז (היום סגן השר להגנת הסביבה) לסגן ראש עיר רביעי. מינוי שבוטל אף הוא על ידי משרד הפנים.

בעקבות פנייתו של עו"ד פאר השבוע שלח משרד הפנים מכתב לעירייה בו הודיע כי הוא דורש לבטל את מינויו של הסגן הרביעי.

"מבדיקה שערכנו בנדון עולה כי בישיבת מועצת העיר הראשונה מתאריך 21.11.18 מונה סגן ראש עיר רביעי בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל 4/2017", כתב מנהל תחום תקציבים במשרד הפנים, רו"ח בשארה עבסאוי: " אבקשך לבטל את מינוי סגן ראש העיר הנ"ל כך שימונו מ"מ ראש העיר ושני סגנים בלבד, זאת בהתאם להוראות הדין".  

בעקבות תשובת משרד הפנים אמר פאר: "לצערי הרב עיריית קריית ביאליק שמה לנגד עיניה את הכיבודים לחברי קואליציה לפני כיבוד החוק. ידעו ראש העיר ושותפיו כי החוק אינו המלצה והוא חל על העירייה בדיוק כפי שהוא חל על כל אזרח.

"עירייה שמצפה שהאזרח יכבד את חוקי החנייה, חוקי הארנונה, וחוקי עזר אחרים חייבת לכבד את החוק ולנהוג בו קלה כבחמורה. לצערי זה לא המקרה היחיד של פעולה בניגוד לחוק ואני אעמוד על המשמר שהעירייה תכבד את החוק ככתבו וכלשונו".

לדברי אוצ'וקובסקי, כל הסגנים מונו כמקשה אחת, ולא בהכרח הוא הסגן הרביעי: "הוראת משרד הפנים לא הגיעה לידיעתי. כנראה לא מדובר בי".

מעיריית קרית ביאליק נמסר: "העירייה פועלת על פי חוק".