מדוח קרינה שהזמין סגן השר להגנת הסביבה, ירון מזוז, עולה כי נמדדו רמות גבוהות של קרינה בטיילת שמעון פרס בעיר. ההמלצה: לא לשהות במקום יותר מארבע שעות ביום.

ירון מזוז. צילום: נחום סגל

לאחרונה ביקש מזוז לבצע בדיקות של קרינה בטיילת שמעון פרס. לדבריו, הוא עשה זאת לאחר פניות רבות שקיבל מתושבים המתגוררים בסמוך לטיילת, וחוששים מקרינה גבוהה. בדוח, שהתקבל לפני כשבוע, נקבע כאמור כי רמות הקרינה שנמדדו בבתי המגורים ובמוסדות החינוך הסמוכים לא נמצאו חורגות מהמלצות המשרד להגנת הסביבה.

לאורך הטיילת נמדדו חריגות בקרינה. אולם, מאחר שאנשים אינם שוהים במקום דרך קבע, הדבר אינו מהווה בעיה. ההמלצה העיקרית בעניין זה היא לנקוט בעיקרון הזהירות המונעת, ולהימנע משהייה ממושכת של יותר מארבע שעות במקום.

"קיבלתי המון פניות מתושבים שמבלים שם הרבה וחוששים", אמר מזוז. "לדעתי, צריך להציב שלט בכניסה לטיילת המבהיר לאנשים את העניין ואת הצורך שלא לשהות במקום זמן ממושך. אנשים שוהים שם די הרבה זמן. הם צריכים לדעת מה הם הסיכונים".

בדיקת הקרינה שיזם מזוז מעוררת תהיות, בגלל חוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, מחודש יוני 2017, שם נכתב כי על סגן השר מזוז להימנע מטיפול בנושאים הקשורים בקרית ביאליק. זאת, במסגרת היותו סגן השר להגנת הסביבה, אשר בנו עידן, חבר במועצת העיר בביאליק, הינו חבר בוועדה העירונית לאיכות הסביבה, ויש לו זיקה למקום.

בדוח שהופנה למזוז ונשלח גם ליועצת המשפטית של עיריית קרית ביאליק נכתב: "במסגרת חוות דעת זו, התייחסנו לניגוד עניינים העלול להתעורר בכהונתך האישית. לא ניתן להתעלם מן העובדה שגם בכהונתו האישית של בנך, הנושא בתפקידים הנוגעים למשרד שבו הנך מכהן, עלול להתעורר חשד לניגוד עניינים".

במקום אחר נכתב: "עליך להימנע ממעורבות בעניינים הנוגעים באופן ספציפי לעיריית קרית ביאליק, ולהימנע בקשר עם חברי מועצה וגורמים אחרים בעירייה בעניינים הנוגעים להגנת הסביבה".

בהמשך נכתב: "עליך להימנע ממעורבות בעניינים שבהם ננקטים צעדי אכיפה כלפי העירייה או ביחס לתאגידים ולנכסים בבעלותה".

כידוע, סגן השר מזוז הציב את הטיפול בחיסול תאגיד המים המקומי כנושא מרכזי בקמפיין הבחירות של סיעתו במועצת העיר, שהוא אמנם מנוע להיות חבר בה מתוקף היותו חבר כנסת, אבל תמונתו מתנוססת על שלטי הבחירות של הסיעה.

מזוז: "בנושא בדיקת הקרינה, אם אני מקבל פנייה מהציבור, אני בודק אותה. בשלב הזה עצרתי את נושא הטיפול בתאגיד המים, והעברתי אותו לטיפולה של גילי יניב, מספר 2 ברשימה, אחרי שהיועץ המשפטי אמר לי לא להתעסק בשלב הזה בנושא.

"עניין ניגוד העניינים נמצא בבירור המשנה ליועץ המשפטי במשרד המשפטים. בקרוב אפגש איתה ותתקבל החלטה בנושא של קרית ביאליק. כל שאלה שעולה בנושא ניגוד העניינים שלי  מופנית ליועצים משפטיים ואני פועל לפי חוות הדעת.

"אני לא חלק מהרשימה שהוגשה למשרד הפנים, אלא תומך, כיו"ר התנועה ומייסדה. אני תומך בתנועה בדומה לחברי כנסת ושרים רבים אשר תומכים ברשימות הרצות בבחירות המוניציפאליות".