אם מהקריות מבקשת מבית המשפט להורות לבתה לעזוב את ביתה, כדי שתוכל להשכירו לצורך מימון שהייתה בבית דיור מוגן.

צילום: ShutterStock
בכתב התביעה טוענת האם, באמצעות בא כוחה עו"ד גיא אופיר, כי בתה (30), שהתגרשה לפני מספר שנים, חזרה לגור עימה. לדברי האם, הבת הבטיחה לחיות בביתה לתקופה קצרה, וכיום היא מסרבת בתוקף לעזוב את ביתה, עד כדי הסגת גבול במקרקעין.

לטענת עו"ד אופיר, הבת רומסת הלכה למעשה ברגל גסה את זכויותיה הקנייניות של האם ומפקירה אותה למצוקה כלכלית. כמו כן אין ביכולתה להשכיר את הדירה לצורך מימון שהייתה בבית דיור מוגן.

עוד טוענת האם בכתב התביעה: "כל חסכונותיה אזלו וכי בתה אף החלה לאחרונה לערוך שיפוצים בדירה ללא הסכמתה.

"לאחר שהתייעצה עם ילדיה הנוספים, היא החליטה לעבור להתגורר בבית דיור מוגן ואלה הביעו את תמיכתם ואף הסכימו להשלים את המימון הדרוש לכך מעבר לשכר הדירה שהיא אמורה לקבל עבור ביתה. אך אז נתקלה, כאמור, להפתעתה, בסירובה של הבת להתפנות".

טרם הוגש כתב הגנה.