חברת מועצת עיריית קרית אתא, הילה רובין-שלם, שלחה בשבוע שעבר מכתב לראש העיר, יעקב פרץ, בו היא מבקשת לתקן פרוטוקולים של ישיבות המועצה שהופצו לחברי המועצה.

ישיבת מועצה בקרית אתא. צילום: נחום סגל

לטענתה, הפרוטוקולים לא משקפים את מה שנאמר בדיונים השונים שהתקיימו, וגם ברישום תוצאות ההצבעות היו טעויות. לדבריה, היא האזינה להקלטות הישיבות כדי לברר את הפרטים, ואכן יש סתירות בין מה שהיה למה שנרשם.

רובין: "קיבלנו פרוטוקולים של כמה ישיבות, שלא מן המניין ומן המניין, כולל ישיבת תקציב. כך למשל אין זכר בפרוטוקול להצעה שלנו להגביר את השקיפות באמצעות צילום הישיבות בפייסבוק לייב.

הילה רובין-שלם. צילום: פרטי

"לא כתבו בפרוטוקול את ההצעה, ולא רשמו את תוצאות ההצבעה כפי שהיתה בפועל. כתבו שהיו 4 בעד ו-2 נמנעו, אבל מי היו אלו שהצביעו בעד ומי התנגדו? אני זכרתי שרק שלושת חברי הסיעה שלי הצביעו בעד ההצעה, ושלושה נמנעו. העניין עקרוני, שירשמו מי היה בעד ומי היה נגד, שהציבור יידע מה נבחריו עושים. והיו עוד טעויות.

"למשל, לא רשמו את ההצעה שלנו שלא להעלות את הארנונה השנה ולפנות למשרד הפנים כדי שלא נעלה. הוציאו את הקטע הזה מהפרוטוקול. למה? זה לא משקף מה שהיה. אחד מיסודות הדמוקרטיה זו השקיפות, ואין פה שקיפות.

"גם לא אישרו את צילום הישיבות וגם הוציאו פרוטוקולים שלא משקפים. אין לצפות שתושב יאזין שעה ומשהו להקלטת הדיון, אז לפחות שהפרוטוקול יהיה מדויק, כדי שכל אחד יידע מה הנבחרים עושים, מי מייצג אותו נאמנה ומי לא".

לדברי רובין שלם, עד כה לא קיבלה כל תגובה מהעירייה בנוגע לבקשתה לתיקון הפרוטוקולים.

מעיריית קרית אתא נמסר: "ישיבות מועצת העיר מפורסמות לקהל הרחב כדין. הפרוטוקול ערוך בהתאם להנחיות, ומהווה תקציר להקלטות ולתמלולים שממילא מפורסמים על בסיס קבוע באתר האינטרנט העירוני".

רובין שלם: "אחד מיסודות הדמוקרטיה זו השקיפות, ואין פה שקיפות. גם לא אישרו את צילום הישיבות וגם הוציאו פרוטוקולים שלא משקפים"