עיריית קריית ביאליק נערכת להקמת מפרץ להעלאת והורדת תלמידים בבית ספר הבונים.

. צילום באדיבות העירייהראש העיר, אלי דוקורסקי, בסיור מקדים עם מהנדס העיר ואדריכל הפרויקט

המפרץ יוקם בסמוך לשער המזרחי של בית הספר ברחוב דפנה ויאפשר הורדה והעלאת הילדים בבטחה בעת בואם לבית הספר ואף יקטין את הפקקים בשעות הבוקר ברחוב דפנה, הנוצרים מעצירת רכבי ההורים באמצע הכביש בעת הורדת הילדים בקרבת שער בית הספר.

עלות הפרויקט נאמדת בכ-350 אלף שקל והוא מצטרף למפרצי העלאת והורדת תלמידים שהוקמו בבתי הספר ברחבי העיר.

בכוונת העירייה להסדיר את המפרץ גם בסמוך לבית ספר יד"ע לאחר קבלת האישורים לפרויקט שהרשות הגישה למשרד התחבורה. בכך תשלים עירית קרית ביאליק את הקמת המפרצים בכל בתי הספר בעיר.