קריית ביאליק גיבשה מדיניות לשיפור המוגנות ומיטוב הסביבה החינוכית-טיפולית בגילאי לידה עד 3. יוקם מנגנון לדרוג רמת ואיכות מוסדות החינוך לגיל הרך ומעונות היום על פי קריטריונים שונים כגון הכשרת הצוות, יחס כמותי של מספר הילדים למטפלת, איכות המזון, הסכמה לביקורת ועוד. המעונות יזכו לכוכבים על פי קריטריונים אלה שסייעו להורים לבחור את המסגרת הרצויה.

גן ילדים בקריות. צילום: נחום סגל

לפני כשלושה חודשים קמה מחאה ציבורית בארץ לאחר ריבוי מקרים של אלימות במעונות היום. אז יצאו הורים בכל הארץ לרחובות ודרשו פיקוח במעונות הפרטיים, מצלמות ועוד. בעקבות המחאה מספר רשויות בארץ החליטו להרים את הכפפה ולמצוא דרכים יצירתיות לסייע למצוקת ההורים.

חלק מהערים החליטו על מימון מצלמות למעונות, הגברת פיקוח ועוד. בעיריית קרית ביאליק הודיע ראש העיר, אלי דוקורסקי על הקמה של ועדה לגיבוש מדיניות עירונית לשיפור סביבת הלמידה ומוגנות ילדי העיר בגילאי לידה עד 3 בפעוטונים, מעונות יום, גני ילדים פרטיים וצהרונים. בראש הוועדה, עומד מנכ"ל העירייה, ליאור טרגן ובמסגרת פעילותה אף נערכו מפגשים עם הציבור כדי לשמוע מהם רעיונות, הצעות ובקשות להגברת המוגנות של הילדים.

לאחר איסוף כל הצעות החליטה הועדה בימים אלה על הקמת מנגנון דירוג של המעונות והמוסדות הפרטיים. במסגרת הדירוג יקבל כל מוסד מספר כוכבים על פי עמידתו בקריטריונים. מדובר בקריטריונים מוגדרים שייקבעו ויפורסמו מראש במסגרת קול קורא לבעלי המוסדות שצפוי להתפרסם בימים הקרובים. כך, שתושבי העיר יוכלו לאתר את המוסד החינוכי המבוקש בהתאם למספר הכוכבים שקיבל.

הכניסה לתוכנית היא רק על פי בחירת בעל העסק, ורק לאחר עמידה בתנאי סף. בין הקריטריונים לקבלת הכוכבים יהיו דרישות להכשרת הצוות תוך קבלת הדרכה חינוכית-טיפולית-התפתחותית שוטפת. העירייה תציע ותאפשר לבעלי המסגרות לשתף את המטפלות בהכשרות המתקיימות לסייעות העירייה, כולל קורס עזרה ראשונה הנערך אחת לשנה לכלל סייעות הגנים בעיר.

קריטריונים  נוספים הינם יחס כמותי של מספר הילדים למטפלת, יחס שטח המעון לכמות הילדים בתפוסה מלאה, איכות המזון והסכמת בעלי המעון לבדיקת המזון על ידי התברואן העירוני. בנושא הבטיחות בגן בעלי המסגרות יידרשו לפרסם את תאריכי הביקורת של ממונה הבטיחות במקום, אשר יכלול את פנים וחוץ המקום כאחד. כמו כן, ייפתח קו חם אנונימי לסייעות, מנהלות ואזרחים, לדיווח על מקרי אלימות ואירועים חריגים.

בהמשך, בכוונת העירייה לקיים מעקב מתמשך, במסגרתו לפחות פעם בשנה תגיע יועצת-מדריכה לגיל הרך לכל מסגרת הנמצאת במאגר, על מנת לבחון את הסביבה החינוכית וכן את איכות האינטראקציות בין הצוות לילדים באמצעות כלי פיקוח והדרכה מקצועיים. "אנו שואפים להעניק לילדי העיר מסגרות חינוכיות חמות, מחבקות, מחנכות ובטוחות. מועצת העיר בישיבתה האחרונה אישרה את המלצות ועדת המוגנות ובכוונתנו להתחיל ביישומן", אמר השבוע  דוקורסקי.

למרות שלבעלי העסקים אין חובה להיכנס לתוך המערך החדש, בעירייה מאמינים כי הם  ירצו לקחת ביוזמה החדשה. שכן, גן שיקבל ניקוד גבוה במערך, צפוי לזכות לביקוש גבוה מצד ההורים. ולחלופין גן שלא ישתתף, יהיה פחות אטרקטיבי בעיניהם. "הורים יעדיפו גן שיש בו קצת ביקורת ומגן שאינו מבוקר כלל", אמר גורם בעירייה.