ועדת הבחירות האזורית חיפה דחתה שלוש עתירות שהוגשו נגד המועמד לראשות העיר, ציקי אבישר, וסיעתו. העותרים, בהם סיעת 'מוצקין נטו' בראשות ראש העיר, חיים צורי, נדרשו לשלם לאבישר ביחד הוצאות בגובה 5,000 שקל.

ציקי אבישר צילום: ראובן קופיצינסקי, חיים צורי. צילום: דורון גולן

העתירות הוגשו בשבועות האחרונים ואוחדו לתיק אחד. העתירה הראשונה הוגשה על ידי סיעת מוצקין נטו, בה נטען כי המשיבים פתחו בפייסבוק עמוד בשם "NETO מוצקין", בו נעשה שימוש בצבעים ובלוגו של סיעתו של צורי, ובכך הם מתחזים ומטעים את הציבור.

העתירה השנייה הוגשה על ידי מיכאל ויצמן, חבר מועצה מסיעתו של צורי ויו"ר בית לבנים בעיר, ובה נטען כי המשיבים עושים שימוש בשמותיהם של חללי צה"ל מהעיר שנפלו במערכות ישראל, ושנעשה שימוש שלא כחוק בסרטון שהועלה בדף הפייסבוק של רוח חדשה במוצקין, הכולל את שמות החללים. העתירה השלישית הוגשה על ידי יהושע כהן, ובה נטען כי במסגרת תעמולת הבחירות, עושים המשיבים שימוש לא חוקי בילדים מתחת לגיל 15.

מנגד טען אבישר כי העותרים לא פנו אליו בגין טענות אלו, וגם שאינו עומד מאחורי דף הפייסבוק המדובר ולא אחראי לתוכנו. בנושא החללים טען כי הסרטון עלה לפייסבוק לפני המועד בו חל האיסור על פי חוק, והוא אינו מהווה תעמולת בחירות. תמונות הילדים, טען, עלו לפני המועד בו חל איסור על פי חוק, למעט תמונה אחת.

יו"ר ועדת הבחירות האזורית, השופט יצחק כהן, ביקש את התייחסות העותרים לטענות כי לא נעשתה פנייה מוקדמת למשיבים, והם הודו בכך, בטענה שיש לראות את התקופה שמאז הגשת העתירות כהתרעה מוקדמת. השופט לא קיבל טענות אלה ודחה את שלוש העתירות, מן הטעם שלא נעשתה פנייה מוקדמת למשיבים.

"העובדה הנטענת על ידי העותרים, כי הגישו את העתירות מבלי שקיבלו ייעוץ משפטי קודם לכן, ועל כן נעלמה מעיניהם החובה לפנות אל המשיבים קודם לכן, אינה יכולה להיות נימוק הפוטר את העותרים מחובת הפנייה המוקדמת", כתב. "אוסיף לכך כי להתרשמותי, וכעולה מהאופן בו נוסחו העתירות, כמו גם מהאופן בו נוסחו התשובות שהוגשו מטעם העותרים, העותרים מופעלים מטעמה של יד מכוונת אחת. חבל שאותה יד מכוונת לא כיוונה את העותרים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני הגשת העתירות".