דירוג הרשויות המקומיות של דן אנד ברדסטריט לשנת 2018 מספק לנו תמונת מצב פיננסית לגבי הערים ברחבי הארץ. הדירוג מבוסס על 5 פרמטרים המעידים על חוסנה הפיננסי והעסקי של הרשות המקומית. דירוג הרשויות המקומיות כולל 77 ערים בישראל ומתבסס על נתוני העסקים במשק ממאגרי דן אנד ברדסטריט וכן על הנתונים הפיננסים של הרשויות אשר מפורסמים על ידי משרד הפנים.  

דוח דן אנד ברדסטריט משקלל חמישה פרמטרים. בקרית ים שיעור גביית הארנונה הוא הגבוה בקריות - 95 אחוז. קרית אתא שמרה על מקום 14 ברשימת הערים הבינוניות, עם שיעור הגבייה הנמוך בקריות - 87 אחוז.

קרית אתא מדורגת במקום ה-14 מבין 28 עיריות בינוניות. תקציבה הוא בסך 384 מיליון שקל, עודף תקציבי של 0.6 אחוז, שעור גביית הארנונה 87 אחוז, שיעור המענקים עומד על 6.7 אחוז מהתקציב, וגם בשנה שעברה היא הייתה מדורגת באותו מקום. היא נכללת באשכול סוציו-אקונומי 6.

עדיין ראשונה מבין הקריות. עיריית קרית ביאליק | צילום: נחום סגל

קרית ביאליק מדורגת במקום ה-8 מבין 40 רשויות קטנות. התקציב שלה עומד על 290 מיליון שקל, יש לה עודף תקציבי של 0.5 אחוז, שיעור הגבייה עומד על 92 אחוז, המענקים מהווים רק 4.3 אחוז מהתקציב. היא נכללת באשכול סוציו-אקונומי 7.

קרית מוצקין מדורגת במקום ה-12, לעומת מקום 16 לפני שנה. התקציב שלה הוא 242 מיליון שקל, יש לה עודף תקציבי בסך 1.3 אחוז, גביית הארנונה עומדת על 93 אחוז ושיעור המענקים עומד על 14.4 אחוז מהתקציב. גם קרית מוצקין באשכול 7.

קרית ים מדורגת במקום 23 לעומת מקום 37 בשנה שעברה. התקציב עומד על 232 מיליון שקל, אין לה עודף או גירעון בתקציב, גביית הארנונה עומדת על 95 אחוז. היא מקבלת מענקים שמהווים 16.8 אחוז מהתקציב, ונכללת באשכול סוציו-אקונומי 5.

הדירוג מבוסס על מודל המשקלל 5 פרמטרים המעידים על חוסנה הפיננסי והעסקי של הרשות המקומית.

שיעור עודף או גרעון בתקציב הרגיל - התקציב הוא כלי העבודה העיקרי של העיר ולפיה בונים את תוכנית העבודה. האם הערייה נכנסה לגרעון או דווקא הצליחה ליצור אזון או שיעור עודף? 

שיעור גביית ארנונה - הארנונה היא זו שממנת את הפעילויות השונות של העירייה. יכולתה של העירייה לגבות מיסים משפיעה באופן ישיר על הכנסותיה שכן, מרבית הכנסות העירייה (מתקציב רגיל) נובעות מארנונה.

דירוג סוציו אקונומי - זהו אחד הקריטריונים להקצאת משאבים לרשויות המקומיות. המדד משקף את הרמה הכלכלית חברתית של האוכלוסייה ברשויות השונות. הרשויות סווגו ל-10 אשכולות על פי מספר משתנים, כמו הכנסה ממוצעת לנפש, אחוז כלי רכב חדשים, אחוז סטונדטים, יחס בין ילדים לקשישים, אחוז מקבלי דמי אבטלה ועוד.

יחס תושבים לעסקים - הפרמטר הרביעי במודל הדירוג בוחן את מספר תושבי העיר ביחס למספר העסקים בעיר. הפרמטר מעיד על רמת הפיתוח העסקי בעיר ועל אפשרויות התעסוקה בה.יש לציין כי ככל שהיחס נמוך יותר התוצאה טובה יותר ומעידה על מס' גבוה יותר של עסקים בעיר פר תושב.

יחס מענקים לסך תקציב רגיל -  יחס מענקים לסך תקציב רגיל בוחן אילו רשויות נזקקות למענקים ולאילו רשויות הכנסות עצמיות גבוהות מספיק ולכן אינן נזקקות למענקי הסיוע.