מכה לראש עיריית קרית מוצקין, חיים צורי, בדיון בעתירה לוועדת הבחירות המרכזית שהגיש יו"ר תנועת "רוח חדשה במוצקין", ציקי אבישר, בעקבות הפצת חוברת לתושב.

חיים צורי. צילום: דורון גולן

השופט יצחק כהן קבע כי לצד מידע הנמסר לתושבים על פעולות העירייה, יש בחוברת מסרים שהם בבחינת תעמולת בחירות. לפיכך, קבע השופט, אם נותרו עותקים מהחוברת, יש להשמידם, ועל צורי והעירייה לשלם לאבישר 2,000 שקל - הוצאות הגשת העתירה.

"המשיב ניצל את ההזדמנות שבה הוא מבקש למסור לתושבי העיר מידע על פעולות העירייה והישגיה בעבר, גם כדי להביא לידיעת התושבים קטעים ממצע הבחירות שלו, ולהשיג מידה מסוימת של תעמולת בחירות במימון הקופה הציבורית", כתב השופט כהן בהחלטה חסרת תקדים.

ציקי אבישר.  צילום: ראובן קופיצינסקי

בעתירה טען העותר בשתי חוברות שהופצו מטעם העירייה היו פרסומים הכוללים תעמולת בחירות. פרסום חוברות אלה במימון העירייה, טען, פוגע בעקרון השוויון, ולכן ביקש להעניק צו מניעה להפצת החוברות.

העירייה טענה, כי החוברת פורסמה כפי שנהוג וכפי שפורסמה בשנים קודמות, וכי היא כוללת מידע חשוב לציבור בתחומי הפעילות של העירייה.

"בניגוד לחוק"

לטענת אבישר, לפני הגשת העתירה הוא פנה אל היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד בן ציון מלכה, בבקשה להשהות את הפצת החוברת אך קיבל תשובה מזלזלת.

בהחלטה כתב השופט כהן, כי הוצאת צו מניעה היא חסרת תועלת לאחר שהסתיימה הפצת החוברות. כמו כן קבע, כי אכן ניתן לראות בחוברת לתושב כמכילה תעמולת בחירות, אך לא כך לגבי עלון השני. "בין דפי החוברת טמון מסר ברור, שיש לראותו כמצע הבחירות של ראש העיר, או לפחות חלקים ממצע הבחירות שלו, בו מפרט ראש העיר כיצד בכוונתו לפעול בעתיד", כתב.

האיגרת לתושב שפירסמה עיריית קרית מוצקין

השופט כהן דוחה את העתירה רק מכיוון שהפצת החוברת הסתיימה וקבע שאם נותרו עותקים יש להשמידם,. "נראה הדבר", כתב השופט, "שהמשיב מס' 1 (חיים צורי, מ"פ) ניצל את ההזדמנות שבה הוא מבקש למסור לתושבי העיר מידע על פעולות העירייה והישגיה בעבר, גם כדי להביא לידיעתם קטעים ממצע הבחירות שלו ולהשיג מידה מסוימת של תעמולת בחירות במימון הקופה הציבורית.

"ניצול ההזדמנות שנקרתה בדרכו של ראש העיר, העושה שימוש בקופה הציבורית כדי לקדם את עניינו שלו, היה מצדיק מתן הסעד המבוקש בעתירה, אלמלא העובדה שהפצת החוברת לתושבי העיר כבר הסתיימה".

מעיריית קרית מוצקין נמסר: "בית המשפט דחה על הסף את בקשת העותר להוציא צו ביניים להפסקת הפצת החוברת. הוצאות משפט בסכום מגוחך של 2,000 שקל מראות כי גם העתירה מגוחכת".

אבישר: "החלטתו של השופט יצחק כהן היתה חדה וברורה. הוא בוחר פעם אחר פעם להכניס את ידו לכיסי התושבים, ובמקרה הזה - לקחת 100 אלף שקל שאינם שייכים לו. אם צורי לא יחזיר את הכסף, נעתור בתחילת השבוע, במצוות ועדת הבחירות המרכזית, לוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים. מדובר בהרבה כסף".