עיריית קרית מוצקין זימנה ישיבת מועצה שלא מן המניין עם חברי המועצה היוצאת, שאמורה היתה להתכנס היום (רביעי). חברי המועצה החדשים, ציקי אבישר ואיתי צורף, הגישו עתירה מינהלית דחופה לביטול הישיבה, שעתידה לדון בתיקוני תקציב 2018.

בדיון שהסתיים לפני שעה קלה (רביעי), קבע שופט בית המשפט לעניינים מנהליים, מנחם רניאל, כי דין הישיבה שאינה מן המניין להתבטל.

חיים צורי, צילום: דורון גולן. ציקי אבישר צילום: ראובן קופיצינסקי
על פי העתירה שהוגשה נגד עיריית מוצקין וראש העיר, חיים צורי, הוחלט לכנס ביום רביעי השבוע ישיבת מועצה שלא מן המניין. בישיבה ישתתפו חברי המועצה היוצאת ולא הנכנסת, והיא תקיים דיון בתיקוני תקציב העירייה לשנת 2018. זאת, שישה ימים לפני תחילת הכהונה של המועצה החדשה.

"החלטתו זו של המשיב קשורה, כך נראה, בעובדה כי הרכבה של המועצה היוצאת 'נוח יותר' עבור המשיב לקבלת החלטות", נכתב בעתירה.

לטענת אבישר וצורף, קיום הישיבה לא פורסם, ורק חברי המועצה היוצאת קיבלו זימון. ברגע שנודע להם על כך, פנו לעירייה בדרישה לבטל אותה. בתגובה קיבלו מכתב מהיועץ המשפטי של העירייה, בו הוא מפרט מדוע יש לקיים את הישיבה. לאחר מכן הוגשה העתירה.

עוד טענו בעתירה, כי על פי החוק רשאי ראש העיר לכנס את הישיבה, אולם יש בהחלטה טעם לפגם, מאחר שחלק מחברי המועצה היוצאת אינם זוכים יותר ללגיטימציה ציבורית לקבל החלטות.

כמו כן, חברי המועצה שלא נבחרו למועצה החדשה לא ירגישו מחויבות לציבור שלא בחר בהם. "נראה כי בהחלטתו של המשיב לקיים ישיבה שלא מן המניין לאחר קבלת תוצאות הבחירות, מבלי שקיים צורך דחוף לכך שישה ימים טרם כניסת המועצה החדשה, השתרבב שיקול לא ראוי בעליל בדמות העדפתו לקבל החלטות בהרכב מועצה 'נוח יותר' עבורו – זהו שיקול זר האסור בדין", נכתב בעתירה.

"עושה רושם כי המשיב חושש מקיום דיון פתוח ומעמיק במליאת המועצה הנכנסת, משחבריה צפויים לבקר בחריפות סעיפים עמומים בתקציב המתוקן וסעיפים אחרים המדיפים ריח כלכלת בחירות, לגביה טענו עוד במהלך מערכת הבחירות.

הנחה זו בדבר שיקולים זרים ובדבר 'דחיפות מדומה' אך מתחדדת נוכח העובדה כי תיקוני התקציב לשנת 2017 נדונו במועצת העיר קרית מוצקין רק בינואר 2018. מכך ניתן להסיק כי אין מדובר בסוגיה שאינה סובלת דיחוי או שיש חשיבות מיוחדת בקיומה הפעם דווקא בחודש נובמבר, שישה ימים לפני כניסת המועצה החדשה".

בדיון שהסתיים לפני שעה קלה, קבע שופט בית המשפט לעניינים מנהליים, מנחם רניאל, כי דין הישיבה שאינה מן המניין להתבטל. זאת בהסכמת הצדדים לאחר שהתברר כי היה פגם בזימון חברי המועצה והוא נשלח באיחור של יום.

עיריית קרית מוצקין סירבה להגיב.